Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Βέχω, βέχω

Ας σην Πουλαντζάκη σο Ατά-Παζάρ

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Πουλαντσακλής, Στάθης Νικολαΐδης


[Και] Σεβντάν έχω, σεβντάν πουλώ
και σεβνταλής γυρίζω
[Και] Σεβντάν έχω σο καρδόπο μ’
και πώς θα ταγιανίζω;

Βέχω, βέχω, ξεροβέχω,
κείμαι κα’ τ’ αρνόπο μ’ ’κ’ έχω
και με τη ματί’ μ’ τα δα̤κρόπα
το μαξιλάρι μ’ βρέχω

[Και] Ρίζα μ’, κρύον νερόν είσαι,
νασάν που βάλ’ και πίν’ -τ- σε!
[Και] Νασάν που αγκαλι͜άσ̌κεται,
ους να μερών’ κι αφήν’ -τ- σε

Βέχω, βέχω, ξεροβέχω,
κείμαι κα’ τ’ αρνόπο μ’ ’κ’ έχω
και με τη ματί’ μ’ τα δα̤κρόπα
το μαξιλάρι μ’ βρέχω

[Και -ν-] Άμον τα χορτάρι͜α σην γην
ντο θέλ’νε το νερόν -ι
[Και] Θέλω σουμά μ’ να έχω σε
απόψ’ ους να μερώνει

Βέχω, βέχω, ξεροβέχω,
κείμαι κα’ τ’ αρνόπο μ’ ’κ’ έχω
και με τη ματί’ μ’ τα δα̤κρόπα
το μαξιλάρι μ’ βρέχω

[Και] Τα μαλλόπα σ’ πεντάπλεχτα
Απάν’ σ’ ωμία σ’ κείνταν
[Και] Τυλίουνταν ση γούλα μου
άμον οφίδι͜α ’ίν’νταν

Βέχω, βέχω, ξεροβέχω,
κείμαι κα’ τ’ αρνόπο μ’ ’κ’ έχω
και με τη ματί’ μ’ τα δα̤κρόπα
το μαξιλάρι μ’ βρέχω

[Και -ν-] Όλ’ αγαπούν το σεβνταλούκ’
και θέλ’νε τοι νυφάδες
[Και -ν-] Εγώ -ν- ο καρίπ’ς μαναχόν
έχω σην ψ̌η μ’ γεράδες

Βέχω, βέχω, ξεροβέχω,
κείμαι κα’ τ’ αρνόπο μ’ ’κ’ έχω
και με τη ματί’ μ’ τα δα̤κρόπα
το μαξιλάρι μ’ βρέχω

[Και -ν-] Ήντζαν ’κ’ εγνώρτσεν τ’ έμορφον
τσ’ εγάπ’ς τη ζεστασίαν,
[Και] χουλείται με το τέρεμαν
και την πορπατεσίαν

Βέχω, βέχω, ξεροβέχω,
κείμαι κα’ τ’ αρνόπο μ’ ’κ’ έχω
και με τη ματί’ μ’ τα δα̤κρόπα
το μαξιλάρι μ’ βρέχω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγκαλι͜άσ̌κεταιαγκαλιάζει, εναγκαλίζεται
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
αφήν’αφήνει
βέχωβήχω
γεράδεςπληγές, τραύματα yara
γούλαλαιμός gula
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
εγάπ’ςαγάπης
εγνώρτσενγνώρισε
έμορφονόμορφο
ήντζανοποιοσδήποτε, όποιος / οποιονδήποτε, όποιον
θέλ’νεθέλουν
’ίν’ντανγίνονται
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κα’κάτω
καρδόποκαρδούλα
καρίπ’ςξένος, μοναχικός, φτωχός, ανήμπορος / (αιτ. πληθ.) ξένους, μοναχικούς, φτωχούς, ανήμπορους garip/ġarīb
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
κείντανκείτονται, ξαπλώνουν
μαλλόπαμαλλάκια
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
ματί’ματιού
μερών’μερώνει, ξημερώνει
μερώνειξημερώνει
νασάνχαρά σε
νυφάδεςνύφες
ξεροβέχωξεροβήχω
όλ’όλοι/α
ουςως, μέχρι
οφίδι͜αφίδια
πίν’πίνει
πορπατεσίανπερπατησιά, περπάτημα
σεβνταλήςερωτοχτυπημένος, ερωτευμένος sevdalı
σεβνταλούκ’έρωτας sevdalık
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
σουμάκοντά
ταγιανίζωαντέχω, βαστάω, υπομένω dayanmak
τέρεμανβλέμμα, κοίταγμα
τοιτους/τις
τσ’(ως τση, άρθρο γεν. ενικού) του/της, (ως τσοι, άρθρο αιτ. πληθ.) τις, (ως ερωτημ. τσί;) ποιός;
τυλίουνταντυλίγονται
χουλείταιζεσταίνεται, θερμαίνεται
ψ̌ηψυχή
ωμίαώμοι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr