Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ση Πουλαντζ̌άκη

Ας σην Πουλαντζάκη σο Ατά-Παζάρ

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Πουλαντσακλής, Στάθης Νικολαΐδης


Παρακαλώ, παρακαλώ [πουλί μ’]
τα χρόνι͜α ντο εδέβανε [αρνί μ’]
Έναν ημέραν σον Πόντον
να ευρίγουμαι, Χριστέ μ’!
Τη Πουλαντζ̌άκ’ τα χώματα
να προσ̌κυνώ, Θεέ μ’!

Βάσανα, τέρτι͜α και πίκρας [πουλί μ’]
σα στράτας τη ξεριζωμού [αρνί μ’]
Μανάδες μαυροφορεμέν’’
αδά κι εκεί, Χριστέ μ’!
Εντάμαν με τα ορφανά
σον γυρισμόν, Θεέ μ’!

Αροθυμώ, αροθυμώ [πουλί μ’]
τα πανοΰρι͜α τη χωρί’ μ’ [αρνί μ’]
Εντάμαν ούλ’ κι αγαπημέν’
σ’ έναν σ’ άλλο, Χριστέ μ’!
Εχόρευαμ’ και έπιναμ’
ους να μερών’, Θεέ μ’!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
αροθυμώνοσταλγώ
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
εντάμανμαζί
έπιναμ’πίναμε
ευρίγουμαιβρίσκομαι
εχόρευαμ’χορεύαμε
μερών’μερώνει, ξημερώνει
ούλ’όλοι
ουςως, μέχρι
πανοΰρι͜απανηγύρια
πίκραςπίκρες
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
χωρί’χωριού

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr