Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τη Ακρινής παιδία

Ας σην Πουλαντζάκη σο Ατά-ΠαζάρΑς σην Πουλαντζάκη σο Ατά-Παζάρ

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Πουλαντζακλής, Στάθης Νικολαΐδης


[Και -ν-] Εμείς είμες, εμείς είμες
[Και] τη ποταμί’ παιδία
Έλα μετ’ εμάς!
[Και] Σα μὲσα μουν τυλίγουνταν
[Και] μαχ̌αίρι͜α και σπαθία
Άλλο ντό θ’ ευτάς;

[Και -ν-] Εμείς είμες, εμείς είμες
[Και] τη Ακρινής παιδία
Έλα μετ’ εμάς!
[Και] Ση μέσ’ και τη χωρί’ -ν- εμουν
[Και] χορόντας, τραγωδίας
Άλλο ντό θ’ ευτάς;

[Και -ν-] Εμείς είμες, εμείς είμες
[Και] Ατά-Παζάρ παιδία
Έλα μετ’ εμάς!
[Και] Σον τόπον μουν ευρίουνταν
[Και] κορτσόπα μερακλία
Άλλο ντό θ’ ευτάς;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατάαυτά
είμεςείμαστε
εμουνμας
ευρίουντανβρίσκονται
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
κορτσόπακοριτσάκια
μὲσα(τα) η μέση
μερακλίαμε μεράκι, με ιδιαίτερο ζήλο meraklı/merāḳ
μέσ’μέση
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μουνμας
παιδίαπαιδιά
ποταμί’ποταμιού
τραγωδίαςτραγούδια
τυλίγουνταντυλίγονται
χορόνταςχοροί (ονομ. τα), χορούς (αιτ.)
χωρί’χωριού

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr