Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Γιαν-γιανά γιανάσ̌ευες

Ας σην Πουλαντζάκη σο Ατά-Παζάρ

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Πουλαντσακλής, Στάθης Νικολαΐδης


Γιαν-γιανά, ’γιανάσ̌ευες,
μετ’ εμέν εχόρευες
Το χ̌ερόπο μ’ ’κ’ εφήν’νες,
γιάμ’, κόρη μ’, θα έρρουζες;

Γιαν-γιανά το μαντιλόπο σ’
ερρούξεν ας σο χ̌ερόπο σ’
’Κλίστα για να παίρ’ ατο,
γιάμ’, κόρη μ’, ’κι θέλτς ατο;

Γιαν-γιανά εκάθουμ’νες,
το χ̌ερόπο μ’ ’κ’ εφήν’νες
Ας σο γιάνι μ’ ’κ’ έφυες,
γιάμ’ εμέν εγάπεσες;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γιάμ’μήπως, ή μη ya/yā + μη
’γιανάσ̌ευεςπλησίαζες, πλεύριζες yanaşmak
γιαν-γιανάδίπλα-δίπλα, πλάι-πλάι yan yana
γιάνιπλάι, πλευρό yan
εκάθουμ’νεςκαθόμασταν
έρρουζεςέπεφτες
ερρούξενέπεσε
εφήν’νεςάφηνες
έφυεςέφυγες
θέλτςθέλεις
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
’κιδεν οὐκί<οὐχί
’κλίστα(εκλίστα) έσκυψα
μαντιλόπομαντιλάκι mantilium
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
παίρ’παίρνω/ει
χ̌ερόποχεράκι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr