Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τη χωρισίας το μαχ̌αίρ’

Εσύ είσαι τριαντάφυλλονΕσύ είσαι τριαντάφυλλον

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσιτιρίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Τη χωρισίας το μαχ̌αίρ’
άμον τ’ οφίδ’ έν’ κρύον
Και την εγάπ’ παίρ’ σ̌κίζει͜ ατο,
χωρίζ’ ατο σα δύο

Είνας αδά κι άλλος εκεί,
πουλόπα πονεμένα
Κάποτε ταίρι͜α έσανε
κι ατώρα χωρισμένα

Ν’ αηλί εκείνον την εγάπ’
π’ εσ̌κίεν κι εματώθεν
Άλλο ’κι θα κολλίεται
γυαλίν έν’ π’ ετσακώθεν

Είνας αδά κι άλλος εκεί,
πουλόπα πονεμένα
Κάποτε ταίρι͜α έσανε
κι ατώρα χωρισμένα

Ν’ αηλί ατόν τον άνθρωπον
το ταίρ’ν ατ’ που εχώρτσεν
Όλα τα στράτας τη κοσμί’
με δα̤κρόπα επότ’σεν

Είνας αδά κι άλλος εκεί,
πουλόπα πονεμένα
Κάποτε ταίρι͜α έσανε
κι ατώρα χωρισμένα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
άμονσαν, όπως, καθώς
ατώρατώρα
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
εγάπ’αγάπη
είναςένας/μία
εματώθενματώθηκε
έν’είναι
επότ’σενπότισε
έσανεήταν
εσ̌κίενσκίστηκε
ετσακώθενέσπασε
εχώρτσενχώρισε, ξεχώρισε, διάλεξε
’κιδεν ουκί<οὐχί
κολλίεταικολλάει, παίρνει φωτιά μτφ. καταστρέφεται
κοσμί’κόσμου
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
οφίδ’φίδι
πουλόπαπουλάκια
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
χωρίζ’χωρίζει, ξεχωρίζει, ξεδιαλέγει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr