Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Να έσ̌κιζα την καρδία σ’

Ας σην Κεπέκ-Κλισά Κερασούντας σα παράλια της ΚριμαίαςΑς σην Κεπέκ-Κλισά Κερασούντας σα παράλια της Κριμαίας

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Πουλαντζακλής, Λάμπης Παυλίδης


Να έσ̌κιζα την καρδία σ’
κι ερρούζ’να¹ και σην φωτία σ’
Αχ! Να έμπαινα ση φλέβα σ’
κι εταράγουμ’νε σο αίμα σ’

Όλια σον κόσμον θ’ εφήνα
μετ’ εσέν μόνον εζήν’να
Με τ’ ομμάτι͜α σ’, με τα κάλλι͜α σ’,
το σεβνταλίν την εγκάλι͜α σ’

Σ’ ομματόπα μ’ είσαι φως ι-μ’
και σο ψ̌όπο μ’ άγγελος ι-μ’
Ση ζωή μ’ είσαι η στράτα μ’
και σον πόνο μ’ τα μουράτι͜α μ’

Θέλω σε και αγαπώ σε
και εγκάλι͜α μ’ να κρατώ σε
Ση χαρά μ’, ψ̌η μ’, και σον πόνο μ’
θα λασ̌κίζω σε σον κόσμον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
εγκάλι͜ααγκαλιά
εζήν’ναζούσα
ερρούζ’ναέπεφτα
εφήναάφηνα
κάλλι͜ακάλλη
λασ̌κίζωτριγυρίζω, περιφέρω κπ ἀλάομαι/ηλάσκω
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοι murat/murād
όλιαόλα
ομμάτι͜αμάτια
ομματόπαματάκια
σεβνταλίνερωτοχτυπημένη/ο, ερωτευμένη/ο, ερωτικό sevdalı
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα
Σημειώσεις
¹ Ακούγεται πιθ. εκ παραδρομής να τραγουδάει «ερρούζ’(ν)α»

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr