Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Ση Κερασούντας το γιαλόν

Ας σην Κεπέκ-Κλισά Κερασούντας σα παράλια της ΚριμαίαςΑς σην Κεπέκ-Κλισά Κερασούντας σα παράλια της Κριμαίας

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ιωαννίδης, Γιώργος Πουλαντσακλής


Ση Κερασούντας το γιαλόν
καράβι͜α φορτωμένα
Εχπάσταν μ’ έναν όρωμαν
εντάμαν πάν’ σα ξένα

Όσον να κλαίω ’κ’ επορώ
τα δάκρυ͜α μ’ να σπογγίζω
Ση Κερασούντας το γιαλόν
εσέν, αρνί μ’, νουνίζω

Ση Γιάλτα εμέν θα στείλ’νε με
τα φτωχικά μ’ τα χρόνι͜α
Δουλεία να ’φτάγω βαρύν
με βρεχ̌ία και χ̌ι͜όνι͜α

Θάλασσαν, σ’κώσον κύματα,
Αϊ-Γιώργη μ’, το κοντάρι σ’
Τον Χάρον να πατείς ατον
ωρι͜άεις το παλληκάρι σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
βρεχ̌ίαβροχές
δουλείαδουλειά, εργασία
εντάμανμαζί
επορώμπορώ
εχπάσταναναχώρησαν, κίνησαν για
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
νουνίζωσκέφτομαι
όρωμανόνειρο
σ’κώσονσήκωσε (προστ.)
σπογγίζωσκουπίζω
στείλ’νεστέλνουν
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
ωρι͜άειςπροσέχεις, φυλάς, επιβλέπεις

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8093 | Albums/Singles: 1273 | Συντελεστές: 1655 | Λήμματα: 14443
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr