Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Δεκαέξ’ χρονών κορτσόπον

Ας σην Κεπέκ-Κλισά Κερασούντας σα παράλια της ΚριμαίαςΑς σην Κεπέκ-Κλισά Κερασούντας σα παράλια της Κριμαίας

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Πουλαντζακλής, Πέλα Νικολαΐδη


Δεκαέξ’ χρονών κορτσόπον
κι αρ’ ατώρα θα παντρεύω
Με τ’ αβούτα τ’ αμανάτι͜α μ’
ήντιναν θέλω θα παίρω

Τέρεν, μάνα, πώς χορεύω
τα παπούτσ̌ι͜α μ’ «τράκου-τρούκου»
Τα παπούτσ̌ι͜α μ’ «τράκου-τρούκου»
και ατός ’κι θέλ’ να παίρ’ με

Άνοιξον, πάσ̌α Νικόλα,
άνοιξον τα πόρτας όλια
Έγκαμε σε -ν- την Ελπίδαν
τ’ ομμάτι͜α σ’ αέτσ’ ξάι ’κ’ είδαν

Έγκαμε σε -ν- την Ελπίδαν
τ’ ομμάτι͜α σ’ αέτσ’ ξάι ’κ’ είδαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αβούτααυτά
αέτσ’έτσι
αμανάτι͜απαρακαταθήκη, προικιάemanet/emānet
άνοιξονάνοιξε (προστ.)
ατώρατώρα
έγκαμεφέραμε
ήντινανόποιον/α/ο
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
κορτσόπονκοριτσάκι
ξάικαθόλου
όλιαόλα
ομμάτι͜αμάτια
παίρωπαίρνω
παντρεύωπαντρεύομαι, δίνω την/ον κόρη/γιο μου για παντρειά
πάσ̌απασά (βαθμός ή τίτλος τιμητικός ανώτατου πολιτικού ή στρατιωτικού επί Οθωμ. Αυτοκρατορίας), (καθομ.) άρχοντα, τιμητική προσφώνηση μεγαλύτερου αδελφούpaşa
πόρταςπόρτες (ονομ.πληθ.)
τέρενκοίταξε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr