Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κερασούντας γουπερνίας

Ας σην Κεπέκ-Κλισά Κερασούντας σα παράλια της Κριμαίας

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ιωαννίδης, Γιώργος Πουλαντσακλής


[Και] Κερασούντας γουπερνία,
Τρίπολης συνορία [γιαρ, γιαρ]
[Και] Κεπέκ-Κλισά¹ η έμορφος
ας σ’ όλια τα χωρία [γιαρ, γιαρ]

[Και] Κεπέκ-Κλισά, Κεπέκ-Κλισά
όμορφη στολισμέντσα [γιαρ, γιαρ]
[Και] Με τα πολλά πεγάδι͜α σου
μέρ’ έσ’νε ξακουσμέντσα [γιαρ, γιαρ]

Κατάμαυρος ο ουρανός
βρέχ̌ει κι όλο χ̌ι͜ονίζει [γιαρ, γιαρ]
και τ’ έρημον το Ερμεζί
μουγατσ̌ίρης θερίζει [γιαρ, γιαρ]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
γουπερνίακυβερνείο, επαρχία губе́рния/gubernia
έμορφοςόμορφος/η
έσ’νεήσουν
κεπέκσκύλος köpek
μέρ’(μέρου, επιρρ.) πού, προς ορισμένο μέρος, όποιος
μουγατσ̌ίρηςπρόσφυγας, μετανάστης muhacir/muhācir
ξακουσμέντσαξακουστή
όλιαόλα
πεγάδι͜αβρύσες
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
στολισμέντσαστολισμένη
χωρίαχωριά
Σημειώσεις
¹ Κεπέκ-Κλισά ή Κεπεκκλησά, χωριό της επαρχίας Τριπόλεως του Πόντου

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr