Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κερασούντα μ’ με τ’ ορμία σ’

Ας σην Κεπέκ-Κλισά Κερασούντας σα παράλια της Κριμαίας

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ιωαννίδης, Λάμπης Παυλίδης


Κερασούντα, Κερασούντα
με τα ψηλά τ’ ορμία σ’
Ετέρ’να σε κι εθάμαζα
τ’ εσά τα εμορφίας

Ολόερα και σα ραχ̌ι͜ά σ’
κι αφκά ση θαλασσέαν
Ατσ̌ά, ποίος ’κ’ εζέλεψεν
τ’ εσόν την πολιτείαν;

Κεπέκ-Κλισά Κερασούντας
αρ’ έν’ τ’ εμόν ο τόπον
Χ̌ειμωγκονί’ εχπάσταμε,
ν’ αηλί τ’ εμόν το ψ̌όπον

Από βαθέα αναστορώ
το ψ̌όπο μ’ ’πέρεν βρούλα
Σ’ έναν άκραν τη βαπορί’
γορδύλ’ εγέντο(ν) η γούλα μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
άκρανάκρη
αναστορώθυμάμαι, αναπολώ
ατσ̌άάραγε acep/ʿaceb
αφκάκάτω
βαθέαβαθιά
βαπορί’βαποριού, καραβιού vapore
βρούλαφλόγα brûler
γορδύλ’κόμπος
γούλαλαιμός gula
εζέλεψενζήλεψε
εθάμαζαθαύμαζα
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εμορφίαςομορφιές (πληθ. τα), ομορφιάς (γεν. τη)
έν’είναι
εσάδικά σου/σας
εσόνδικός/ή/ό σου
ετέρ’νακοιτούσα
εχπάσταμεαναχωρήσαμε, κινήσαμε για
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κεπέκσκύλος köpek
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ολόεραολόγυρα
ορμίαρυάκια, ρεματιές
’πέρεν(επέρεν) πήρε
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
χ̌ειμωγκονί’χειμώνα (γεν.)
ψ̌όποψυχούλα
ψ̌όπονψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr