Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Κόρη πέ’ α’ τη μάνα σου

Ας σην Κεπέκ-Κλισά Κερασούντας σα παράλια της ΚριμαίαςΑς σην Κεπέκ-Κλισά Κερασούντας σα παράλια της Κριμαίας

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Πουλαντσακλής, Πέλα Νικολαΐδη


Κόρη πέ’ α’ τη μάνα σου
μη στέκ’ σο παραθύρι σ’
Θα έρχουμαι σ’ οσπιτόπο σ’
φοούμαι ωρι͜άει σε ο κύρη σ’

Κόρη πέ’ α’ τον κύρη σου
μη στέκ’ σο κατωθύρι σ’
Θα ελέπ’ ατον κι εντρέπουμαι,
τρανόν έν’ το χατίρι σ’

Έλα κι ας ανταμώνομε
ση πεγαδί’ την άκραν
Ας λέγω σε τα τερτόπα μ’
μεσανυχτί’ με τ’ άστρα

Αφκά σην άκραν τη χωρί’
σα πράσινα λιβάδι͜α
Κόρη, έλα να ’λέπω σε
άψον με το λυχνάρι σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
άκρανάκρη
ανταμώνομεανταμώνουμε
αφκάκάτω
άψονάναψε (προστ.)
ελέπ’βλέπει/βλέπω
έν’είναι
εντρέπουμαιντρέπομαι
έρχουμαιέρχομαι
κατωθύρικατώφλι, η παράπλευρη και κάτω ξύλινη δοκός της πόρτας, ο πρόδρομος
’λέπω(ελέπω) βλέπω
μεσανυχτί’την ώρα του μεσονυχτίου
οσπιτόποσπιτάκι hospitium<hospes + -όπον
πέ’πες (προστ.)
πεγαδί’βρύσης
τερτόπα(υποκορ.) καημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
φοούμαιφοβάμαι
χατίριχάρη, σεβασμός, υπόληψη hatır/ḫāṭir
χωρί’χωριού
ωρι͜άειπροσέχει, φυλάει, επιβλέπει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8093 | Albums/Singles: 1273 | Συντελεστές: 1655 | Λήμματα: 14443
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr