Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Φορίστε ατεν, σ̌κεπάστε ατεν

Ας σην Κεπέκ-Κλισά Κερασούντας σα παράλια της Κριμαίας

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ιωαννίδης, Γιώργος Πουλαντσακλής, Πέλα Νικολαΐδη


Φορίστε͜ ατεν, σ̌κεπάστε͜ ατεν
εβράδυνεν θα πάμε
Τ’ άλογα έρθαν σην πόρταν
χωρίς ατέν ’κι πάμε

Φά’ με Τασουλίτσα μ’, φά’ με,
για τ’ εσέν ψοφώ και χάμαι
[Και] Με το γλυκύν το στόμα σου
[και] ’κι λες με «χάιτε ας πάμε»

Σ’ αούτ’ τ’ οσπίτ’ ντο έρθαμε
να ζει ο νοικοκύρης
Να ζουν οι φίλ’ και οι συγγενείς
κι εμείς οι μισαφίροι

Φά’ με Τασουλίτσα μ’, φά’ με,
για τ’ εσέν ψοφώ και χάμαι
[Και] Με το γλυκύν το στόμα σου
[και] ’κι λες με «χάιτε ας πάμε»

Φορίστε͜ ατεν, σ̌κεπάστε͜ ατεν
επάρτε͜ ατεν κι ας πάμε
Τ’ οσπίτ’ν ατουν πολλά μακρά
χωρίς ατέν ’κι πάμε

Φά’ με Τασουλίτσα μ’, φά’ με,
για τ’ εσέν ψοφώ και χάμαι
[Και] Με το γλυκύν το στόμα σου
[και] ’κι λες με «χάιτε ας πάμε»

-Καλώς και καλώς όρισες!
Καλώς κι απόθεν έρθες;
Εγώ εσέν εράευα
κι από Θεού -ν- ευρέθες

Φά’ με Τασουλίτσα μ’, φά’ με,
για τ’ εσέν ψοφώ και χάμαι
[Και] Με το γλυκύν το στόμα σου
[και] ’κι λες με «χάιτε ας πάμε»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αούτ’αυτός/ή/ό/ά
απόθεναπό που, από όπου
ατέναυτήν
ατεναυτήν
ατουντους
γλυκύνγλυκιά/ό
εβράδυνενβράδιασε
εράευαέψαχνα, γύρευα aramak
έρθαμεήρθαμε
έρθανήρθαν
έρθεςήρθες
ευρέθεςβρέθηκες
’κιδεν οὐκί<οὐχί
μακρά(επιρρ.) μακριά, (επιθ.) μακρινά, απομακρυσμένα
οσπίτ’σπίτι hospitium<hospes
οσπίτ’νσπίτι hospitium<hospes
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
φά’φάε (προστ.)
φίλ’φίλα (προστ. φιλώ), φίλοι (πληθ. φίλον)
φορίστεντύστε
χάιτεάντε haydi<hay de (οθωμ.)
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr