Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα τέρτι͜α μ’ τα παράπονα μ’

Άβζηστος καντήλαΆβζηστος καντήλα

Στιχουργοί: Κώστας Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Γρηγόρης Σιδεράς

Καλλιτέχνες: Πόλιος Παπαγιαννίδης, Σταύρος Μιχαηλίδης


Τα τέρτι͜α μ’, τα παράπονα μ’
τσ̌άπαν ’κι ταουτεύω
Ευτάγω κεμεντζ̌ές καϊτέν,
μετ’ ατά εγλενεύω

Τρέχ’νε σην γην τα δα̤κρόπα μ’
και -ν- η γούλα μ’ γομούται
Αέτσ’ παθάν’ ο άνθρωπον
όντες θα παλαλούται

Ας εύρηκα είναν άνθρωπον
εμέν να τιγνεεύει
Να στάζ’ ολίγον βάλσαμον
την ψ̌η μ’ να γαληνεύει

Σάεψον το παράπονο μ’,
απάλυνον τα πόνια μ’
Αντέκρυνον το καρδόπο σ’,
μελόσταξον σα χρόνι͜α μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
αντέκρυνονμαλάκωσε (αντικρυαίνω=συγκεράζω κάτι κρύο με θερμό προκειμένου να ανεβάσω τη θερμοκρασία του)
απάλυνοναπάλυνε (προστ.)
ατάαυτά
γομούταιγεμίζει, βουρκώνει, κομπιάζει
γούλαλαιμός gula
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
εγλενεύωψυχαγωγούμαι, απασχολούμαι με κάτι ευχάριστα eğlenmek
είνανέναν, μία
εύρηκαέβρισκα
ευτάγωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
καϊτένμελωδία, μουσική σύνθεση, μουσικός σκοπός kayde
καρδόποκαρδούλα
κεμεντζ̌έςλύρας kemençe/kemānçe
’κιδεν ουκί<οὐχί
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
όντεςόταν
παθάν’παθαίνει
παλαλούταιτρελαίνεται
πόνια(ονομ.) πόνοι, (αιτ.) πόνους
σάεψονυπολόγισε, εκτίμησε, λογάριασε (προστ.) saymak
ταουτεύωσκορπίζω, διασκορπίζω dağıtmak
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τιγνεεύειανέχεται
τρέχ’νετρέχουν
τσ̌άπαντζάμπα, δωρεάν, μάταια caba/cabāˀ
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr