Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έφυγαν ας σο Κιρκ-χαρμάν

Άβζηστος καντήλαΆβζηστος καντήλα

Στιχουργοί: Γρηγόρης Σιδεράς, Χρήστος Ακριτίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Σταύρος Μιχαηλίδης, Χρήστος Ακριτίδης


Έφυγαν ας σο Κιρκ-Χαρμάν¹
κι ας σα Σεράντα Αλώνι͜α
Τ’ οσπίτι͜α ντ’ εγεννέθανε
ατώρα επέμ’ναν τσ̌όλι͜α

Ξεριζωμέν’, ξεσπιτωμέν’
με τα μωρά εγκάλια
Επέραν τη στράταν και πάν’
ο πάππο μ’ με τη γιάγια μ’

Εξέβαν σο παπόρ’ απάν’,
φεύ’νε ας σην πατρίδαν
Βαρέα είν’ τα ψ̌όπα τουν
αχπάσκουν με ελπίδαν

Σην Καλαμάταν έρθανε
ατείν’ με τα παπόρια
και απ’ εκεί σο Όστροβον/σην Άρνισσα
έρθαν με χ̌ίλι͜α ζόρι͜α

Ο Πόντον η πατρίδα μου,
το Κιρκ-Χαρμάν ο τόπο μ’
Όντες αναστορώ -γ- ατα
ματούται το καρδόπο μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναστορώθυμάμαι, αναπολώ
απάν’πάνω
ατααυτά
ατείν’αυτοί
ατώρατώρα
βαρέαβαριά, συχνά, πολύ
εγεννέθανεγεννήθηκαν
εγκάλιααγκαλιά
είν’είναι (για πληθ.)
εξέβανβγήκαν
επέμ’ναναπόμειναν
επέρανπήραν
έρθανήρθαν
έρθανεήρθαν
καρδόποκαρδούλα
ματούταιματώνει
όντεςόταν
οσπίτι͜ασπίτιαhospitium<hospes
παπόρ’βαπόρι, καράβιvapore
σεράντασαράντα
τουντους
τσ̌όλι͜αέρημα, ερημικάçöl
φεύ’νεφεύγουν
ψ̌όπαψυχούλες
Σημειώσεις
¹ Κιρκ-Χαρμάν (ή Σεράντα Αλώνι͜α): χωριό περιοχής Νικομήδειας Πόντου

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr