Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θα σ’κούμαι τα μεσάνυχτα

Ποντιακό Γλέντι Νο1Ποντιακό Γλέντι Νο1

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Θα σ’κούμαι τα μεσάνυχτα
το φέγγον να πιάνω
Πουλί μ’, μη τυραννίεσαι
τον ύπνο σ’ ντο χαλάνω

Ατό κοιμάται ήσυχον
αφκακέσ’ σο γεργάνιν
και ’κι νουνίζ’ για τον καρίπ’
τον ύπνον ατ’ ντου χάνει

Τ’ ομμάτι͜α μ’ αραεύ’νε σε,
η ψ̌η μ’ αροθυμά σε
Να έπλανε με ο Θεόν
σον τόπον ντο κοιμάσαι

Να έμ’ πουλί μ’ κι επέτανα
κι ερχούμ’ σο παραθύρι σ’
Εδίν’νες με και -ν- έπινα
νερόν ας σο ποτήρι σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αραεύ’νεψάχνουν, αναζητούν, γυρεύουν aramak
αροθυμάνοσταλγεί
αφκακέσ’κάτω πέρα
γεργάνινπάπλωμα yorgan
εδίν’νεςέδινες
έμ’ήμουν
επέταναπετούσα
έπλανεέπλαθε, δημιουργούσε, εμφάνιζε
καρίπ’μοναχικό, ορφανό, εξαθλιωμένο garip/ġarīb
’κιδεν οὐκί<οὐχί
νουνίζ’σκέφτεται
ντουπου, αυτό/ά που
ομμάτι͜αμάτια
σ’κούμαισηκώνομαι
τυραννίεσαιτυραννιέσαι, ταλαιπωριέσαι
φέγγονφεγγάρι
χαλάνωχαλάω, καταστρέφω
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7979 | Albums/Singles: 1223 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13755
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr