Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σην εμπροστέαν ντο φορείς

Πόντος, η πατρίδα μουΠόντος, η πατρίδα μου

Στιχουργοί: Ελένη Αφεντούλη

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ορφανίδης, Παναγιώτης Κογκαλίδης


Σην εμπροστέαν ντο φορείς
τα δάκρυ͜α μ’ θα σπογγίζω
Την γην θα φέρω απάν’ αφκά,
εσέν ’κι θα κλαινίζω

Να έμ’νε είνας άγγελος
με τ’ άσπρα τα γανάτι͜α
Κανείς ’κι θα εκλαίνιζεν,
αρνί μ’, τ’ εσά τ’ ομμάτι͜α

Λαλώ, λαλώ και ’κι λαλείς
γιάμ’ ’κ’ εγροικάς ντο λέω;
Τόσα παρακαλέματα,
Τούρκον ευτάν’ Ρωμαίον

Κρύον ιδρώτα έκχ̌α εγώ,
πουλί μ’, σο κατωθύρι σ’
Ντ’ εποίκα και ’κι θέλ’νε με
η μάνα σ’ και ο κύρη σ’;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
αφκάκάτω
γανάτι͜αφτερά kanat
γιάμ’μήπως, ή μη ya/yā + μη
εγροικάςκαταλαβαίνεις
είναςένας/μία
εκλαίνιζενστενοχωρούσε, έκανε κπ να κλάψει
έκχ̌αέχυσα
έμ’νεήμουν
εμπροστέαντο μέρος του ενδύματος μπροστά στο στέρνο
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
εσάδικά σου/σας
ευτάν’κάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
θέλ’νεθέλουν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κατωθύρικατώφλι, η παράπλευρη και κάτω ξύλινη δοκός της πόρτας, ο πρόδρομος
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλαινίζωκάνω κάποιον/ους να κλάψει/ουν, στενοχωρώ
λαλείςβγάζεις λαλιά, καλείς, αποκαλείς, προσκαλείς, οδηγείς
λαλώβγάζω λαλιά, καλώ, αποκαλώ, προσκαλώ, οδηγώ
ομμάτι͜αμάτια
παρακαλέματαπαρακαλητά, παρακλήσεις
σπογγίζωσκουπίζω
φέρω απάν’κλείνω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr