Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα σαχτάρι͜α μη ταρά͜εις

Πόντος, η πατρίδα μουΠόντος, η πατρίδα μου

Στιχουργοί: Ελένη Αφεντούλη

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ορφανίδης, Παναγιώτης Κογκαλίδης


Τα σαχτάρι͜α μη ταρά͜εις,
τα τσιλίδι͜α μ’ αραεύ’ς
Τσ̌άπαν θα νεγκάσ̌κεσαι
εμέν οπίσ’ ’κι θα φέρτς

Τα σαχτάρι͜α μη ταρά͜εις
κι αραεύ’ς το άψιμον
Κάποτε ’κουρφεύκουσ’νε
με τ’ εσόν το φέψιμον

Τα σαχτάρι͜α μη ταρά͜εις
και μοτσίρι͜α μ’ αραεύ’ς
Έλεγα σε ’κ’ έκουες
«Κορτσόπον, θα πουσ̌μανεύ’ς»

Εμένα εχάσες με
ας σ’ αχούλι σ’ το λειφτόν
Σίδερον θα κοπανί͜εις,
πουλί μ’, σίτι͜α έν’ ξαφτόν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αραεύ’ςψάχνεις, αναζητάς, γυρεύεις aramak
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
αχούλιμυαλό akıl/ʿaḳl
άψιμονφωτιά
έκουεςάκουγες
έν’είναι
εσόνδικός/ή/ό σου
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
κοπανί͜ειςκοπανάς, χτυπάς με κόπανο
κορτσόπονκοριτσάκι
’κουρφεύκουσ’νε(εκουρφεύκουσ’νε) παινευόσουν, περηφανευόσουν
λειφτόνλειψό
μοτσίρι͜ατέφρα διάπυρης εστίας
νεγκάσ̌κεσαικουράζεσαι
ξαφτόνπυρωμένο
οπίσ’πίσω
πουσ̌μανεύ’ςμετανιώνεις pişman olmak<paşmān
σαχτάρι͜αστάχτες
σίτι͜ακαθώς, ενώ σόταν<εις όταν
ταρά͜ειςαναμιγνύεις, ανακατεύεις, μπλέκεις
τσ̌άπαντζάμπα, δωρεάν, μάταια caba/cabāˀ
τσιλίδι͜απυρωμένα κάρβουνα εστίας
φέρτςφέρεις, φέρνεις
φέψιμονφυγή, αναχώρηση

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr