Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εντάμα ους να γερούμε

Πόντος, η πατρίδα μουΠόντος, η πατρίδα μου

Στιχουργοί: Μάκης Αθανασιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ορφανίδης, Παναγιώτης Κογκαλίδης


Χ̌αίρουμαι ντο αγαπάς με,
εβγαίνω σον ουρανόν
Ο κόσμος σ’ έναν μερέαν
και σ’ άλλον τ’ αρνίν τ’ εμόν

Εντάμα ους να γερούμε
κι ους να παίρ’ μας ο Θεόν
Εγώ τ’ ατεινές θα είμαι
και ατέ θα έν’ τ’ εμόν

Χ̌αίρουμαι ντο αγαπάς με
και λέω «νασάν εμέν»
Την εγάπη σ’ ασ’ τ’ εγνώρτσα
πόνος ξάι ’κ’ επέμ’νε με

Εντάμα ους να γερούμε
κι ους να παίρ’ μας ο Θεόν
Εγώ τ’ ατεινές θα είμαι
και ατέ θα έν’ τ’ εμόν

Το λόγον εσέν ντ’ εδέκα,
πουλί μ’, θα κρατώ ατο
Τον όρκον σ’ εσέν ντ’ εποίκα
ψ̌η μ’, ’κι θα πατώ ατο

Εντάμα ους να γερούμε
κι ους να παίρ’ μας ο Θεόν
Εγώ τ’ ατεινές θα είμαι
και ατέ θα έν’ τ’ εμόν

Μη φοάσαι, μη φοάσαι,
τσ̌άπαν τυρα̤ννί͜εις τη ψ̌η σ’
Ποτάμ’ είμαι για τ’ εσέναν
ντο ’κι κλώσ̌κεται -ν- οπίσ’

Εντάμα ους να γερούμε
κι ους να παίρ’ μας ο Θεόν
Εγώ τ’ ατεινές θα είμαι
και ατέ θα έν’ τ’ εμόν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ασ’από
ατέαυτή
ατεινέςαυτηνής
γερούμεγερνάμε
εγνώρτσαγνώρισα
εδέκαέδωσα
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
εντάμαμαζί
επέμ’νεαπόμεινε
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλώσ̌κεταιγυρίζει, επιστρέφει
μερέανμεριά
νασάνχαρά σε
ξάικαθόλου
οπίσ’πίσω
ουςως, μέχρι
τσ̌άπαντζάμπα, δωρεάν, μάταια caba/cabāˀ
τυρα̤ννί͜ειςτυραννάς, ταλαιπωρείς
φοάσαιφοβάσαι
χ̌αίρουμαιχαίρομαι
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr