Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η μοίρα του Πόντιου

Πόντος, η πατρίδα μουΠόντος, η πατρίδα μου

Στιχουργοί: Μάκης Αθανασιάδης

Συνθέτες: Ανέστης Μωυσής

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ορφανίδης, Παναγιώτης Κογκαλίδης


[Και -ν-] Απέσ’ σην ψ̌ην τη Πόντιου
το γέλος λιγοστόν έν’
[Και -ν-] Η πικρασέα ερίζωσεν,
ο πόνος ατ’ βουνόν έν’

[Και] Το ριζικόν τη ράτσας ι-μ’
γραμμένον με το αίμαν
[Και -ν-] Όσον αναστορώ ατα
απέσ’ ’κ’ έν’ έναν ψέμαν

[Και] Τουσ̌μάν’ πολλοί επολέμεσαν
το αίμα σ’ να θολών’νε
[Και] Τ’ ελληνικόν το γένος ι-σ’
ατείν’ να ξεριζών’νε

[Και] Θεέ μ’, τα χ̌έρι͜α Σ’ άπλωσον
σοι Πόντιους μερέαν
[Εχ!] Να μη κρούν’νε απάν’ ατουν
κανείς ούτε χ̌ερέαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναστορώθυμάμαι, αναπολώ
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
άπλωσονάπλωσε (προστ.)
ατααυτά
ατείν’αυτοί
ατουντους
γέλοςγέλιο, περίγελος
έν’είναι
επολέμεσανπολέμησαν, μτφ. προσπάθησαν
θολών’νεθολώνουν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
μερέανμεριά
πικρασέαπίκρα, πικράδα
σοιστους/στις, τους/τις
τουσ̌μάν’εχθροί düşman/duşmān
χ̌ερέανχεριά, αρμαθιά, χεροβολιά, όσα μπορεί να αδράξει και να κρατήσει η παλάμη
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr