Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Με τα πουλία τ’ ουρανού

Ποντιακό Γλέντι Νο1Ποντιακό Γλέντι Νο1

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Με τα πουλία τ’ ουρανού
θα ’φτάγω συντροφίαν
Ατά πας̌ κ’ έχ’νε άμον τ’ εσόν
σιδερένιον καρδίαν;

Η καρδία μ’ ζαΐφκον έν’,
τ’ εσόν η εγάπ’ νικά το
Φαρμάκωσον με από μακρά,
κανείς πα μ’ εγροικά το

Τα δέντρα κι όλια τσ̌ίζ’νε με,
Ευτάγ’νε ’μεν εβόραν
Κι εσύ το κομμενόχρονον
θα τρως με σ’ έναν ώραν

Εγώ -ν- εσέν, εσύ εμέν
πασ̌κείμ’ ’κι αροθυμούμε;
Τ’ έναν τ’ άλλο να ’λέπομε
καμίαν ’κ’ επορούμε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αροθυμούμενοσταλγούμε
ατάαυτά
εβόρανσκιά
εγάπ’αγάπη
εγροικάκαταλαβαίνει
έν’είναι
επορούμεμπορούμε
εσόνδικός/ή/ό σου
ευτάγ’νεκάνουν, φτιάχνουνεὐθειάζω
έχ’νεέχουνε
ζαΐφκονισχνό, αδύνατο, ελλιπέςzayıf/żaʿīf
’κ’δενουκί<οὐχί
καμίανποτέ
’κιδενουκί<οὐχί
κομμενόχρονοναυτό που είθε να του κοπούν τα χρόνια
’λέπομε(ελέπομε) βλέπουμε
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
όλιαόλα
παπάλι, επίσης
πας̌μήπως, μπας και, είναι δυνατόν, μην τύχει (και)μήν πᾶς
πασ̌κείμ’μήπως, μήπως (και)πᾶς καί ἔνι
τσ̌ίζ’νελυπούνται, συμπονούνσίζω
φαρμάκωσονφαρμάκωσε (προστ.)
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνωεὐθειάζω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr