Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εσέν την περιστέραν

Πόντος, η πατρίδα μου

Στιχουργοί: Μάκης Αθανασιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ορφανίδης, Παναγιώτης Κογκαλίδης


Άμον τ’ ομμάτι͜α σ’ τ’ έμορφα
να έτον κι η καρδία σ’
Χαρεμένα θα έτανε
τ’ εμά τα τραγωδίας

Εσέν την περιστέραν
θα κλέφτω έναν ημέραν
Όντες θα βάλ’ απέσ’ σο νου μ’
το σεβνταλούκ’ αέραν

Τ’ ομμάτι͜α μ’ αν εμέτραναν
τα δα̤κρόπα ντο έκχ̌αν
Κατάραν θα εδίνανε
εσέν κι εσέναν π’ έχτ’σαν

Εσέν την περιστέραν
θα κλέφτω έναν ημέραν
Όντες θα βάλ’ απέσ’ σο νου μ’
το σεβνταλούκ’ αέραν

Ση ψ̌η μ’ απέσ’ εκόνεψες,
σο αίμα μ’ εταράες
Όσον κι αν επολέμεσα
Επ’ εκειαπέσ’ ’κ’ εχπάες

Εσέν την περιστέραν
θα κλέφτω έναν ημέραν
Όντες θα βάλ’ απέσ’ σο νου μ’
το σεβνταλούκ’ αέραν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
εκειαπέσ’εκεί μέσα
εκόνεψεςεγκαταστάθηκες, φώλιασες, προσγειώθηκες konmak
έκχ̌ανέχυσαν
εμάδικά μου
εμέτρανανμετρούσαν
έμορφαόμορφα
επολέμεσαπολέμησα, μτφ. προσπάθησα
έτανεήταν
εταράεςταράχθηκες, ανακατεύτηκες, μπερδεύτηκες, αναμίχθηκες
έτονήταν
εχπάεςξεριζώθηκες, ξεκολλήθηκες, αποκολλήθηκες ἐκσπάω
έχτ’σανέχτισαν
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κλέφτωκλέβω
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
σεβνταλούκ’έρωτας sevdalık
τραγωδίαςτραγούδια
χαρεμέναχαρούμενα
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr