Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μάνα, θέλω να παντρεύω

Πόντος, η πατρίδα μουΠόντος, η πατρίδα μου

Στιχουργοί: Ελένη Αφεντούλη, Χρήστος Χρυσανθόπουλος

Συνθέτες: Γιώργος Ορφανίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ορφανίδης, Παναγιώτης Κογκαλίδης


Μάνα, θέλω να παντρεύω
ας σ’ αφκά τη μαχαλάν
Δέβα πέ’ ατo τον κύρη μ’
κοκκοράκια να χαλάν’

Παναΐα Σουμελά,
π’ ευτάς θάματα πολλά
Ποίσον κι ένα για τ’ εμέν,
η ψ̌η μ’ άλλο ’κι αναμέν’

Άνοιξον, μάνα, άνοιξον,
το πορτόπο σ’ άνοιξον
Τα στόλια τονάτεψον,
τοι τουσ̌μάντς για χάτεψον

Πεθερά, κάθκα καλά,
νούντσον και τα υστερνά!
Η κουτσ̌ή σ’ θα υπαντρεύ’,
άλλο μ’ ευτάς παλαλά
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναμέν’περιμένει
άνοιξονάνοιξε (προστ.)
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
αφκάκάτω
δέβαπήγαινε (προστ.)
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
κάθκακάθισε (προστ.)
’κιδεν ουκί<οὐχί
κουτσ̌ήκόρη
μαχαλάνγειτονιά mahalle/maḥalle
νούντσονσκέψου (προστ.)
παλαλάτρελά, τρέλες
παντρεύωπαντρεύομαι, δίνω την/ον κόρη/γιο μου για παντρειά
πέ’πες (προστ.)
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πορτόποπορτούλα, πορτάκι porta
στόλιατραπέζια стол
τοιτους/τις
τονάτεψονδιακόσμησε, στόλισε, (για τραπέζι) στρώσε μεγαλοπρεπώς (προστ.), καλλώπισε donatmak
τουσ̌μάντςεχθρούς düşman/duşmān
υπαντρεύ’παντρεύεται
υστερνάκατοπινά, τελευταία
χαλάν’χαλάω/ει, καταστρέφω/ει
χάτεψονδιώξε (προστ.) atmak
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr