Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ση χωρί’ εμουν τ’ αλών’

Πόντος, η πατρίδα μου

Συνθέτες: Ανέστης Μωυσής

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ορφανίδης, Παναγιώτης Κογκαλίδης


Ση χωρί’ εμουν τ’ αλών’
πάντα εποίν’ναμε χορόν
Έπαιζαν τα κεμεντζ̌έδες
χόρευαμ’ ους να μερών’

Κρούν’ σο νου μ’ εκείν’ τα χρόνι͜α
ντ’ ετραγώδ’ναμ’ ούλ’ μαζί
Με κρομμύδ’ και με ελαίας
έπιναμε το ρακίν

Πού ’ναι εκείν’ τα μουχαπέτι͜α;
Αρχινώ κι αναστορώ
Η γούλα μ’ αμὰν γομούται,
πουλί μ’, σίτι͜α τραγωδώ

Ντ’ έμορφα χρονόπα έσαν!
Όλι͜α ατώρα εδέβανε
Ντ’ άγνος έντονε ο κόσμον!
Τ’ άσ̌κεμα επέμ’νανε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άγνοςσπουδαίος, θαυμαστός, αλλόκοτος, παράξενος
αλών’αλώνι
αμὰναμέσως, ευθύς, μονομιάς hemen/hemān
αναστορώθυμάμαι, αναπολώ
άσ̌κεμαάσχημα
ατώρατώρα
γομούταιγεμίζει, βουρκώνει, κομπιάζει
γούλαλαιμός gula
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
εκείν’εκείνοι
ελαίας(τα) ελιές, (τη) ελιάς
έμορφαόμορφα
εμουνμας
έντονεέγινε
επέμ’νανεαπόμειναν
εποίν’ναμεκάναμε, φτιάχναμε ποιέω-ῶ
έσανήταν
ετραγώδ’ναμ’τραγουδούσαμε
κεμεντζ̌έδεςλύρες kemençe/kemānçe
κρομμύδ’κρεμμύδι
κρούν’χτυπούν
μερών’μερώνει, ξημερώνει
μουχαπέτι͜ακουβέντες, φιλικές συνομιλίες, συνεκδ. φιλικές συνεστιάσεις (συνήθως μετά μουσικής) muhabbet/maḥabbet
ούλ’όλοι
ουςως, μέχρι
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτων rakı/ˁaraḳī
σίτι͜ακαθώς, ενώ σόταν<εις όταν
τραγωδώτραγουδάω
χρονόπαχρονάκια
χωρί’χωριού

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr