Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ενότητα 8η

Τελευταία μαρτυρίαΤελευταία μαρτυρία

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κώστας Σιαμίδης, Στάθης Χριστοφορίδης


Σο χωραφάκριν εκάθουμ’νε
αρ’ άμον χωμολέας
[Έι/Και] Όλιον τη μέραν ’μέτρανα
τσ’ εγάπ’ς τα μακελλέας

Αν αποθάνω θάψτε με
και σ’ αχ̌ερωνοκώλια
[Εχ!/Και] Να ’λέπω το σαρίν τ’ αρνί μ’
πώς σύρ’ εξ’ τα χοχόλια

Παπόρι͜α πάνε κι έρχουνταν
σο τσόλ’ την Τραπεζούνταν
[Έι] Ελέπ’νε ατα τ’ ομματόπα μ’,
τα δάκρυ͜α μ’ ’κι στεγνούνταν

Στα/Σα Πλάτανα -ν- εβρόντεσεν,
σην Τραπεζούνταν βρέχ̌ει
[Έι] Εμέν πολλά μ’ ελέπετεν,
η μάνα μ’ άλλο ’κ’ έχ̌ει

Απέσ’ σο κεμεντζ̌όπο μου,
τρυγόνα μ’, να εχώρ’νες
[Εχ!] Τα φυλαχτά τα λώματα σ’
καθημερ’νά να εφόρ’νες

’Μώ σε, νέπρε Κωνσταντίνε,
η μάνα π’ εσέν εποίν’νεν
Έκαψαν κι εμέν την μαύ’σσαν
να στραβούσαν και να ’χάσαν

Αμώ σε κι ας σον ερίφ’ς!
Την κοιλία σ’ πάντα τρίφτς
Πατείς τρως την καβουρμάν,
τσιλάς κι απομέντς σ’ ορμάν’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
αποθάνωπεθαίνω
απομέντςαπομένεις
ατααυτά
αχ̌ερωνοκώλιατα κάτω μέρη του αχυρώνα
εβρόντεσενβρόντηξε
εγάπ’ςαγάπης
εκάθουμ’νεκαθόμουν
ελέπετενβλέπετε
ελέπ’νεβλέπουνε
εποίν’νενέκανε, έφτιαχνε ποιέω-ῶ
ερίφ’ςάνθρωπος, άντρας herif/ḥarīf
έρχουντανέρχονται
εφόρ’νεςφορούσες
εχώρ’νεςχωρούσες
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κεμεντζ̌όπολυρίτσα kemençe/kemānçe
’κιδεν ουκί<οὐχί
’λέπω(ελέπω) βλέπω
λώματαρούχα λῶμα/λωμάτιον
μακελλέαςσκαπανιές, τσαπιές μάκελλος/μακέλλῃ (μία + κέλλω=κοψιμο μιάς κατευθυνσης, μιας πλευράς)
μαύ’σσαν(μαύρεσσαν) μαύρη, καημένη, δύστυχη
’μώ(κυριολ. γαμώ, επικράτησε όμως ως επιφώνημα έκπληξης/δυσφορίας) βρε! σε καλό σου!
’μώ σε(κυριολ. να σε γαμήσω, επικράτησε όμως ως επιφώνημα έκπληξης/δυσφορίας) σε καλό σου! τί λες!
νέπρεμωρέ, βρε, βρε συ
ομματόπαματάκια
ορμάν’δάσος orman
παπόρι͜αβαπόρια, καράβια vapore
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σαρίνξανθό sarı
στεγνούντανστεγνώνουν
στραβούσανστραβώνονται
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τρίφτςτρίβεις
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
τσ’(ως τση, άρθρο γεν. ενικού) του/της, (ως τσοι, άρθρο αιτ. πληθ.) τις, (ως ερωτημ. τσί;) ποιός;
τσιλάςκάνεις διάρροια
’χάσαν(εχάσαν) χάνονταν, έχασαν
χοχόλιασκουπίδια
χωμολέαςτο έντομο μυρμηκολέων χῶμα + λέων
χωραφάκρινη άκρη, τα όρια του χωραφιού

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr