Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Ενότητα 6η

Τελευταία μαρτυρίαΤελευταία μαρτυρία

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κώστας Σιαμίδης, Στάθης Χριστοφορίδης


Ν’ αηλί εσέν, νε Γαλέα¹,
πώς έχασες την υ͜εία σ’;
Ποίος θα σύρ’ την καμονή σ’
και την αροθυμία σ’;

Ας τρώει και πίν’ και χ̌αίρεται
του Γαλέα ο παιδάς
Πολλά ’κι πάει θα γίνεται
σο Σεραλάρ² ποπάς

Γαλέα, πούλτσον τ’ άλογα σ’
και τέρεν ξαν την υεία σ’
Γιατί εσύ πα θα φέρτς-ι
καρκίνον σην κοιλία σ’

Εγώ είμαι ας σο Σεραλάρ²
έναν παλαλωμένον
Τρώγω και πίνω λάσκουμαι
άμον σ̌ασ̌ιρεμένον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
άμονσαν, όπως, καθώς ἅμα
αροθυμίανοσταλγία
καμονήκαημός
’κιδεν οὐκί<οὐχί
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ξανπάλι, ξανά
παπάλι, επίσης, ακόμα
παιδάςπαιδί, νέος άντρας
παλαλωμένοντρελαμένο
πίν’πίνει
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ποπάςπαπάς
πούλτσονπούλησε (προστ.)
σ̌ασ̌ιρεμένονσαστισμένο, που τα έχει χαμένα şaşırmak
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τέρενκοίταξε (προστ.)
υείαυγεία
φέρτςφέρεις, φέρνεις
Σημειώσεις
¹  Παρατσούκλι του ☨Γαλλίδη Κωνσταντίνου [1906-1954 Αλωνάκια "Σεραλάρ" Κοζάνης]. Ένας άνθρωπος όπως καταμαρτυρούν οι πηγές πολυτεχνίτης και μερακλής μουχαπετλής.
² Παλιά ονομασία του χωριού Αλωνάκια Κοζάνης

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8042 | Albums/Singles: 1260 | Συντελεστές: 1652 | Λήμματα: 14387
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr