Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θυμάσαι όντες επέᶥγ̆’ναμε

Ποντιακό Γλέντι Νο1Ποντιακό Γλέντι Νο1

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Θυμάσαι όντες επέᶥγ̆’ναμε
σ’ ορμάνι͜α τσ̌αναβάρι͜α
Η πάχνια έναν πιθαμήν,
νέ τσ̌αρούχ̌ι͜α, νέ ορτάρι͜α

Θυμάσαι όντες επέᶥγ̆’ναμε
σα χωράφι͜α μερέαν
Εκλίσκουμν’ και -ν- εφίλ’να σε
σην αποσυνορέαν

Θυμάσαι όντες επέᶥγ̆’ναμε
εντάμαν σα χορτάρι͜α
Κάθεν χορτάρ’ και φίλεμαν,
κάθεν βούραν κι εγκάλιαν

Αρ’ όσον είπαν, είπανε,
’πουγαλεύταν η χώρα
Θα ’φτάγ’ ατα -ν- αληθινά,
τρυγόνα μ’, απ’ ετώρα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αποσυνορέανσύνορο, όρια χωραφιού
ατααυτά
βούρανχούφτα
εγκάλιαναγκαλιά (αιτ.)
εντάμανμαζί
επέᶥγ̆’ναμεπηγαίναμε
ετώρατώρα
εφίλ’ναφιλούσα
κάθενκάτω, κάθε
μερέανμεριά
νέούτεne
όντεςόταν
ορμάνι͜αδάσηorman
ορτάρι͜αμάλλινες κάλτσεςἀορτήρ
πάχνιαπάχνη
’πουγαλεύταν(επουγαλεύταν) έσκασαν, βαρέθηκαν, στενοχωρέθηκανbunalmak
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
τσ̌αναβάρι͜αθηρία, τέραταcanavar/cānāver
φίλεμανφιλί
’φτάγ’(ευτάγω) κάνω, φτιάχνωεὐθειάζω
χώραοι ξένοι γενικά, οι μη οικείοι, η ξενιτειά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr