Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα παράπονα τη ξενιτέα

Σ’ αυτόν που τον έλεγαν ΓώγοΣ’ αυτόν που τον έλεγαν Γώγο

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κωστάκης Πετρίδης, Σταύρος Πετρίδης, Χρήστος Χρυσανθόπουλος


Εγώ σα ξένα λάσκουμαι,
τα χ̌έρι͜α μ’ σταυρωμένα
Κανείς κακόν να μη παθάν’,
μάνα μ’, κι άμον εμένα

Ση ξενιτείαν είμαι εγώ
γράμματα, νέι, περ’μένω
Μάνα μ’, μη τυρα̤ννίεσαι,
αδακέσ’ ’κι απομένω

Πολλά χρόνι͜α εδέβανε
αδά σα τσ̌όλ’ τα ξένα
Μάνα μ’, πολλά ’ροθύμεσα
τον κύρη μ’ και -ν- εσένα -ι

Η ξενιτεία έν’ βαρύν
ετσ̌όκεψεν σ’ ωμία μ’
Τα χρόνια αμὰν εδέβανε
έσπρυναν τα μαλλία μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
αδακέσ’εδώ γύρω, κάπου εδώ
αμὰναμέσως, ευθύς, μονομιάς hemen/hemān
άμονσαν, όπως, καθώς
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
έν’είναι
έσπρυνανάσπρισαν
ετσ̌όκεψενκατέπεσε, επικάθησε, έκλινε υπό το βάρος çökmek
’κιδεν ουκί<οὐχί
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
παθάν’παθαίνει
περ’μένωπεριμένω
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
’ροθύμεσα(εροθύμεσα) νοστάλγησα
τσ̌όλ’έρημο, ερημικό çöl
τυρα̤ννίεσαιτυραννιέσαι, ταλαιπωριέσαι
ωμίαώμοι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr