Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ντο τυλί͜εις και αποτυλί͜εις

Σ’ αυτόν που τον έλεγαν ΓώγοΣ’ αυτόν που τον έλεγαν Γώγο

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κωστάκης Πετρίδης, Σταύρος Πετρίδης, Χρήστος Χρυσανθόπουλος


Ντο τυλί͜εις και -ν- αποτυλί͜εις
τη λετσ̌εκί’ σ’ τα τέκια;
Εμέν τσ̌αλούμι͜α μη πουλείς
τα παλαλά -ν- εφέκα

Χ̌έρα μ’, ας σο πορπάτεμα σ’
πολλά καταλαβαίνω
Εσύ τιδέν ανάγκην ’κ’ έ͜εις,
τσ̌ούζω τον σ’χωρεμένον

 ♫

Πολλά ’κι πάει, μικρόν αρνί μ’,
[Ν’ αηλί εμέν!]
η γη θα σ̌κίζ’ και παίρ’ με
[Ξαν, θα παίρ’ με/Έλα -ν- έλα -ι]
Εμέναν που κατηγορούν,
[Ν’ αηλί εμέν!]
ατείν’ μουράτι͜α ας παίρ’νε
[Ξαν, ας παίρ’νε/Έλα -ν- έλα -ι]


[Και -ν-] Ας τρώγομε κι ας πίνομε,
[Ν’ αηλί εμέν!]
ντ’ ευτάμε απομέν’ μας
[Ξαν, απομέν’ μας/Έλα -ν- έλα -ι]
Από καρσ̌ί ο θάνατον
[Ν’ αηλί εμέν!]
κάθεται και περ’μέν’ μας
[Έλα -ν- έλα/Έλα γιαβρί μ’]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
απομέν’απομένει
αποτυλί͜ειςξετυλίγεις
ατείν’αυτοί
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
έ͜ειςέχεις
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
εφέκαάφησα
θάνατονθάνατος
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρσ̌ίαπέναντι karşı
’κιδεν ουκί<οὐχί
λετσ̌εκί’μαντιλιού (βλ. λετσ̌έκ’)
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοι murat/murād
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ξανπάλι, ξανά
παίρ’παίρνω/ει
παίρ’νεπαίρνουν
παλαλάτρελά, τρέλες
περ’μέν’περιμένει
πίνομεπίνουμε
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πορπάτεμαπερπάτημα, περπατησιά
πουλείςπουλάς
σ̌κίζ’σκίζω/ει
σ’χωρεμένονσυγχωρεμένο, μακαρίτη
τέκιαστριφώματα etek
τιδέντίποτα
τρώγομετρώμε
τσ̌αλούμι͜ανάζια, σκέρτσα çalım
τσ̌ούζωλυπάμαι, συμπονώ σίζω
τυλί͜ειςτυλίγεις
χ̌έραχήρα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr