Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Προσ̌κύνεσα το κορωνίδ’

Σ’ αυτόν που τον έλεγαν ΓώγοΣ’ αυτόν που τον έλεγαν Γώγο

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κωστάκης Πετρίδης, Στάθης Χριστοφορίδης, Σταύρος Πετρίδης


Ατό το μαύρον το λετσ̌έκ’
αρ’ ντο δέντς χαμελά-ι;
Πασ̌κείμ’ ντ’ έν’ ας σην εντροπή σ’,
ας σον εξέρτς πολλά [έν’];

Ατό το σπαρελόπο σου
γουρπάν’ όθεν κι αν κείται
Εξήντα χρονών γέροντα
ευτάει ατον και νείται

Κουτνίν σπαρέλ’ θα ’φτάγω σε,
κουμάσ̌’ Χατσ̌αβερίτ’κον
Να έχ̌’ ράψην Καπικεΐσ’
και χάρτσ̌ιν Λιβερίτ’κον

♫

Έρθα -ν-, αρνί μ’, σ’ οσπιτόπο σ’
η πόρτα σ’ κλειδωμένον [νέι]
[Έφαες με πουλί μ’, έφαες με]
’Προσ̌κύνεσα το κορωνίδ’,
[Πουλίκα μ’, το κορωνίδ’]
εκλώστα οπίσ’ κλαιμένον
[Έι, έι, έι πουλί μου]
’Προσ̌κύνεσα το κορωνίδ’,
[Πουλίκα μ’, το κορωνίδ’, νέι]
εκλώστα οπίσ’ κλαιμένον
[Έι, έι, έι πουλί μου]

♫

Ραχ̌ι͜ά και ραχ̌οκέφαλα,
ορμάνια και κοιλάδι͜α
Εσάς θα σ̌ολιατεύ’νε σας
κορίτσι͜α και νυφάδι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γουρπάν’θυσία kurban/ḳurbān
δέντςδένεις
εκλώσταγύρισα, επέστρεψα
έν’είναι
εξέρτςξέρεις, γνωρίζεις
έρθαήρθα
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
έφαεςέφαγες
έχ̌’έχει
κείταικείτεται, ξαπλώνει
κλαιμένονκλαμένο/η
κορωνίδ’ρόπτρο πόρτας
κουμάσ̌’ύφασμα kumaş
κουτνίνύφασμα βαμβακομέταξο ριγωτό εύχρηστο στα γυναικεία φορέματα
λετσ̌έκ’μαντίλι τετράγωνο που το δίπλωναν στη μέση και το φορούσαν οι γυναίκες στο κεφάλι
νείταιανανεώνεται, ξανανιώνει
νυφάδι͜ανύφες
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
οπίσ’πίσω
ορμάνιαδάση orman
οσπιτόποσπιτάκι hospitium<hospes + -όπον
πασ̌κείμ’μήπως, μήπως (και) πᾶς καί ἔνι
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
’προσ̌κύνεσα(επροσ̌κύνεσα) προσκύνησα
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
ραχ̌οκέφαλακορφές βουνών
ράψηνραφή
σ̌ολιατεύ’νεδίνουν χαρά, ψυχαγωγούν, μτφ. ζωντανεύουν şenlenmek
σπαρέλ’μέρος γυναικείας ενδυμασίας αυτοτελές που χρησιμεύει ως κάλυμμα του στήθους spalliera
σπαρελόπομέρος γυναικείας ενδυμασίας αυτοτελές που χρησιμεύει ως κάλυμμα του στήθους spalliera
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
χαμελάχαμηλά
χάρτσ̌ινσυμπληρωματικό ή διακοσμητικό σιρίτιο που χρησιμοποιείται κατά το ράψιμο ρούχων harç<ḫarc

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr