Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Επέζεψα το πεκιαρλούκ’

Σ’ αυτόν που τον έλεγαν ΓώγοΣ’ αυτόν που τον έλεγαν Γώγο

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κωστάκης Πετρίδης, Σταύρος Πετρίδης, Χρήστος Χρυσανθόπουλος


Επέζεψα το πεκιαρλούκ’,
θα πάω γυναικίζω
Σα ξένα τ’ ανεγνώριμα,
έμορφον θα χωρίζω

Εγώ το πολλά το ρακίν,
γιαβρί μ’ / ψ̌ήκα μ’, θ’ απιδι͜αβαίνω
Σ’ ατού τα κάλλι͜α σ’ τ’ έμορφα,
έναν βραδήν θα μένω

Εμέρωσεν, τσούνας κουτάβ’,
σούκ’, ποίσον τη μετάνοια σ’
Άνοιξον τα ξερόχ̌ερα σ’,
έπαρ’ με σην εγκάλια σ’

Ατέ πιάν’ με με το ζόρ’,
σύρ’ με και σο καλύβ’ν ατ’ς
’Κ’ επόρεσα να χαλάνω
το τρανόν το χατίρ’ν ατ’ς
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανεγνώριμαμη γνώριμα, άγνωστα, ξένα
άνοιξονάνοιξε (προστ.)
απιδι͜αβαίνωφεύγω, αφήνω πίσω, προσπερνώ, ξεπερνώαπό + διαβαίνω
ατέαυτή
ατούεκεί
βραδήνβράδυ
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδίyavru
γυναικίζωβρίσκω γυναίκα, νυμφεύομαι
εγκάλιααγκαλιά
εμέρωσενξημέρωσε
έμορφαόμορφα
έμορφονόμορφο
έπαρ’πάρε (προστ.)
επέζεψαβαρέθηκα, κουράστηκαbezmek
επόρεσαμπόρεσα
ζόρ’ζόριzor/zūr
’κ’δενουκί<οὐχί
κάλλι͜ακάλλη
πεκιαρλούκ’εργένικη ζωήbekarlık
πιάν’πιάνει
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.)ποιέω, ποιῶ
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτωνrakı/ˁaraḳī
σούκ’σήκω (προστ.)
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τσούναςσκύλας
χαλάνωχαλάω, καταστρέφω
χατίρ’νχάρη, σεβασμός, υπόληψηhatır/ḫāṭir
χωρίζωξεχωρίζω, ξεδιαλέγω
ψ̌ήκαψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr