Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Απ’ ατού κέσ’ σίτ’ έρχουσ’νε

Ποντιακό Γλέντι Νο1Ποντιακό Γλέντι Νο1

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Απ’ ατού κέσ’ σίτ’ έρχουσ’νε,
πλάν καικά ντ’ εδεβαίνες;
Έρθες επέρες ’ς σ’ ομμάτι͜α μ’
αλλ’ ας σο νου μ’ ’κ’ εξέβες

Σο δρόμον και σίτ’ επέγ’να
κάπ’ επέρες ’ς σ’ ομμάτι͜α μ’
Σίτ’ έστεκα κάτ’ έπαθα
και -ν- έρθα σα μεράκια μ’

Απάν’ σα ποδαρέας ι-σ’,
αρνί μ’, θα πάγω χάμαι
Επάρ’ με σ’ εγκαλιόπο σου,
καλά σπίγγ’σον και κράτ’ με

Αρνί μ’, την πόδαν ντο πατείς,
εγώ να έμ’ το χώμαν
Ν’ ακούω και την καλατσ̌ήν
ας σο γλυκύν το στόμαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
ατούεκεί
γλυκύνγλυκιά/ό
εγκαλιόποαγκαλίτσα
έμ’ήμουν
επέγ’ναπήγαινα
επέρεςπήρες
έρθαήρθα
έρθεςήρθες
έρχουσ’νεερχόσουν
’κ’δενουκί<οὐχί
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
καλατσ̌ήνομιλία, συνομιλία, συζήτησηkeleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
κάπ’κάπου
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπουκέσου
κράτ’κράτα, βάστα, κάνε κράτει (προστ.)
ομμάτι͜αμάτια
πλάνπλάι, πλαϊνό/ παρακείμενο μέρος, παραπέρα
πόδανίχνος, πατημασιά, βήμα
ποδαρέαςπατημασιές, χνάρια
’ς(ας) από
σίτ’καθώς, ενώσόταν<εις όταν
σπίγγ’σονσφίξε (προστ.)
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr