Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ψυχομαχ̌ώ κι εσέν πουλί μ’

Τα ποντιακά των Μίτκα Ιακωβίδη-Κώστα Καραπαναγιωτίδη

Καλλιτέχνες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης, Μήτκας Ιακωβίδης


Ψυχομαχ̌ώ κι εσέν, πουλί μ’,
τ’ ομμάτι͜α μ’ αραεύ’νε
[Εχ!] Έλα και κλείδα τα εσύ
[Ωχ!] κι άλλο κανείς μη κλαίει με

Αρνί μ’, σταυρόν ετοίμασα
με τ’ όνομα μ’ γραμμένον
[Εχ!] Έλα, θάψον έναν καρδι͜ά,
[Ωχ!] έναν ψ̌ην πονεμένον

Το δαχτυλίδ’ ντ’ εδέκα σε
ας έ͜εις ατό σουμάδιν
[Εχ!] Εμείς αδά ’κ’ εχάραμε
θα χ̌αίρουμες σον Άδην
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
αραεύ’νεψάχνουν, αναζητούν, γυρεύουν aramak
έ͜ειςέχεις
εδέκαέδωσα
θάψονθάψε (προστ.)
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κλείδακλείδωσε, κλείσε (προστ.)
ομμάτι͜αμάτια
σουμάδινσημάδι, μτφ. ως ένδειξη πίστης και υπόσχεση γάμου, αρραβώνας
χ̌αίρουμεςχαιρόμαστε
ψ̌ηνψυχή
ψυχομαχ̌ώψυχομαχώ, χαροπαλεύω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr