Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έναν κορτσόπον αγαπώ

Τα ποντιακά του ΤσανάκαληΤα ποντιακά του Τσανάκαλη

Στιχουργοί: Χρήστος Παναγιωτίδης

Συνθέτες: Γιάννης Τσανάκαλης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανάκαλης, Χρήστος Παναγιωτίδης


Έναν κορτσόπον αγαπώ,
έκαψεν την καρδία μ’
Εγώ ατό θα παίρ’/κλέφτ’ ατο
ε, μα την Παναΐαν!

Τ’ ομματόπα σ’, τ’ οφρυδόπα σ’,
τ’ ομματόκλαδα τ’ εσά
[Και] τ’ εμόν την καρδι͜άν έκαψαν
και -ν- εποίκαν α’ σαχτάρ’

Εγάπεσα, εγάπεσα,
εδέκα την καρδία μ’
Ατέν αν ’κι θα παίρω ’γώ
θα χάνω την υγεία μ’

Τ’ ομματόπα σ’, τ’ οφρυδόπα σ’,
τ’ ομματόκλαδα τ’ εσά
[Και] τ’ εμόν την καρδι͜άν έκαψαν
και -ν- εποίκαν α’ σαχτάρ’

Χωρίς ατέναν η ζωή μ’
μαύρον πουγαλεμένον
Ατέ σύντροφον ση ζωή μ’
θα ’φτάει με χαρεμένον

Τ’ ομματόπα σ’, τ’ οφρυδόπα σ’,
τ’ ομματόκλαδα τ’ εσά
[Και] τ’ εμόν την καρδι͜άν έκαψαν
και -ν- εποίκαν α’ σαχτάρ’

Τ’ εσά τα σκαλοπάτι͜α
εγώ θα ’βγών’ ατα
Τα κόκκινα χ̌ειλόπα σ’
πώς θα φιλώ -γ- ατα;

Τ’ ομματόπα σ’, τ’ οφρυδόπα σ’,
τ’ ομματόκλαδα τ’ εσά
[Και] τ’ εμόν την καρδι͜άν έκαψαν
και -ν- εποίκαν α’ σαχτάρ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
ατααυτά
ατέαυτή
ατέναυτήν
ατέναναυτήν
εγάπεσααγάπησα
εδέκαέδωσα
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εποίκανέκαναν, έφτιαξαν ποιέω-ῶ
εσάδικά σου/σας
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κλέφτ’κλέβω/ει
κορτσόπονκοριτσάκι
ομματόκλαδαματόκλαδα
ομματόπαματάκια
οφρυδόπαφρυδάκια
παίρ’παίρνω/ει
παίρωπαίρνω
πουγαλεμένονσκασμένο/η, βαριεστημένο/η, στενοχωρημένο/η bunalma
σαχτάρ’στάχτη στάχτη<στάζω
’φτάει(ευτάει) κάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
χ̌ειλόπαχειλάκια
χαρεμένονχαρούμενο

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr