Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θα μπαίν’ ο γέρον σο χορόν

Τα ποντιακά του ΤσανάκαληΤα ποντιακά του Τσανάκαλη

Στιχουργοί: Γιάννης Τσανάκαλης

Συνθέτες: Γιάννης Τσανάκαλης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανάκαλης, Χρήστος Παναγιωτίδης


[Έι!] Παραμερίστε, κορτσόπα,
παραμερίστε, νέοι
Να ’μπαίν’ ο γέρον σο χορόν,
η ψ̌η ατ’ πολλά θέλει

Τα γόνατα ’κι κρατούν,
τ’ ωτία καλά ’κι ακούν
Σο χορόν όντας εμπαίν’
ανασπάλλ’ για να εβγαίν’

[Και/Έι!] Τα χρόνι͜α ντο εδέβανε
θυμάται και στενάζει
[Έι!-ν-] Ατά πα ’κι πουλίουνταν
να στείλει κι αγοράζει
Ατά πα ’κι πουλίουνταν
να στείλ’ και ν’ αγοράζει

Τα γόνατα ’κι κρατούν,
τ’ ωτία καλά ’κι ακούν
Σο χορόν όντας εμπαίν’
ανασπάλλ’ για να εβγαίν’

[Και -ν-] Η καρδία ’κ’ εγέρασεν,
’κι ακούν τα ποδαρόπα
[Και] Ντό τίκια και πιτσ̌ιμλία
χορεύ’ με τ’ εγγονόπα τ’!

Τα γόνατα ’κι κρατούν,
τ’ ωτία καλά ’κι ακούν
Σο χορόν όντας εμπαίν’
ανασπάλλ’ για να εβγαίν’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανασπάλλ’ξεχνάω/ει
ατάαυτά
εβγαίν’βγαίνει
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
εμπαίν’μπαίνει
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
κορτσόπακοριτσάκια
όνταςόταν
παπάλι, επίσης, ακόμα
πιτσ̌ιμλίαόμορφα, καλίγραμμα, ταιριαστά biçimli
ποδαρόπαποδαράκια
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πουλίουντανπουλιούνται
στείλ’στέλνω/ει
τίκιαστητά dik
χορεύ’χορεύω/ει
ψ̌ηψυχή
ωτίααυτιά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr