Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ματσούκα μ’, τα παρχάρι͜α σου

Τα ποντιακά του Τσανάκαλη

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανάκαλης


Ματσούκα μ’, τα παρχάρι͜α σου,
τα πράσινα τα φύλλα,
το τσουπαδένιον το ψωμί σ’,
το στύπον η μαντζίρα σ’

Κα’ έλα πουλί μ’, Τσ̌οφούλα μου,
απέσ’ σα μανουσ̌άκια,
απέσ’ σα λουλουδόπα

[Ωχ!] Ας ελέπω από μακρά
την Τσ̌όφαν την καημέντσα μ’
Σο ανεφόρ’ απάν’ καικά
το σ̌ελέκ’ φορτωμέντσα

Κα’ έλα πουλί μ’, Τσ̌οφούλα μου,
απέσ’ σα μανουσ̌άκι͜α,
απέσ’ σα τσ̌ιτσ̌εκόπα

[Εχ!] Ν’ ακούω κελαηδήματα
και μακρύν τραγωδίαν,
[ωχ!] τη γαβαλί’ το μοιρολόι
και κωδωνί’ λαλίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
γαβαλί’φλογέρας kaval/ḳawwāl
ελέπωβλέπω
κα’κάτω
καημέντσακαημένη
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
κωδωνί’κουδουνιού
λαλίανλαλιά, φωνή
μακρά(επιρρ.) μακριά, (επιθ.) μακρινά, απομακρυσμένα
μανουσ̌άκιαμενεξέδες/βιολέτες մանուշակ (manušak)<manafšak
μαντζίραγιαούρτι macun
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
σ̌ελέκ’φορτίο ξύλων ή χόρτων που φέρεται στη ράχη ανθρώπου şelek
στύπονξινό, στυφό
τραγωδίαντραγούδι
τσ̌ιτσ̌εκόπαλουλουδάκια çiçek
φορτωμέντσαφορτωμένη

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr