Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Παράδες ’κ’ εκαζάνεψα

Ποντιακό Γλέντι Νο1Ποντιακό Γλέντι Νο1

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Παράδες ’κ’ εκαζάνεψα,
ανάθεμα τα λίρας
Τρυγόνα μ’, εροθύμεσα
το στύπον τη μαντζίρα σ’

Εκόντυνες το φιστάνι σ’
έναν χ̌ερέαν κι άλλο
Τα παλληκάρι͜α τη χωρί’
εσέγκες σ’ έναν σ’ άλλο

Δύο λόγια θα λέγω σε,
άκ’σον ατα καλά -ι
Το υψηλόν το τέρεμα σ’
θα ρού͜ει σε χαμελά -ι

Έλα τ’ αρνί μ’ ας ’ίνουμες
εμείς σ’ έναν μερέαν
Σ’ έναν τσ̌ατάλ’ καφούλ’ απάν’
χτίζομ’ έναν φωλέαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκ’σονάκουσε (προστ.)
απάν’πάνω
ατααυτά
εκαζάνεψακέρδισα, απόκτησαkazanmak
εροθύμεσανοστάλγησα
εσέγκεςέβαλες, εισήγαγες
’ίνουμεςγινόμαστε
’κ’δενουκί<οὐχί
καφούλ’θάμνοςκατάφυλλον<καταφύλλιον<κατ’φούλλιν
λίραςλίρες
μαντζίραγιαούρτιmacun
μερέανμεριά
παράδεςλεφτά, χρήματαpara/pāre
στύπονξινό, στυφό
τέρεμαβλέμμα
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
τσ̌ατάλ’διχάλα, διχαλωτό, διακλάδωσηçatal
φωλέανφωλιά
χ̌ερέανχεριά, αρμαθιά, χεροβολιά, όσα μπορεί να αδράξει και να κρατήσει η παλάμη
χαμελάχαμηλά
χωρί’χωριού

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr