Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μπαρμπα-Γιάννη

Τα ποντιακά του ΤσανάκαληΤα ποντιακά του Τσανάκαλη

Στιχουργοί: Γιάννης Τσανάκαλης

Συνθέτες: Γιάννης Τσανάκαλης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανάκαλης, Νίκος Παυλίδης


Τα μαλλία σ’ άσπρα χ̌ι͜όνι͜α
Μπαρμπα-Γιάννε, Μπαρμπα-Γιάννε
γονατίζ’νε με τα πόνι͜α
σον αγύριστον να πάνε

Περασμένα μαύρα χρόνι͜α
έφυγαν κι οπίσ’ ’κ’ ευτάνε
Ρίζα μ’, πώς να μη δακρύ͜εις
τα παλαιά όντες νουνί͜εις;

Μασχαρότας, τραγωδίας
σα χορούς και σα δουλείας
Τη χ̌ειμωγκονί’ τα βράδι͜α
ούλ’ μαζί σα παρακάθι͜α

Έμορφα κι αγαπημένα
Κι άμον αδέλφι͜α δεμένα
Δι͜αβολ’σύνας ’κ’ είχαμε
ξένοιαστα εζήν’ναμε

Τώρα χ̌έρ’ κανείς ’κι δί’ σε
ρίζα μ’, ποίος εγνωρί͜ει σε;
και τη καρδίας τον πόνον
τη κεντή σ’ εξέρει α’ μόνον

Για τ’ ατό τρώγω την υεία μ’
κι αρ’ έσπρυναν τα μαλλία μ’
Ρίζα μ’, όσον επορείς
να ευχαριστάς την ψ̌η σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
άμονσαν, όπως, καθώς
γονατίζ’νεγονατίζουν
δακρύ͜ειςδακρύζεις
δί’δίνει
δι͜αβολ’σύναςδιαβολιές, πονηριές
δουλείαςδουλειές (ονομ. πληθ.), δουλειάς (γεν. ενικ.)
εγνωρί͜ειγνωρίζει
εζήν’ναμεζούσαμε
έμορφαόμορφα
επορείςμπορείς
έσπρυνανάσπρισαν
ευτάνεκάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
κεντήεαυτός (ον.), εαυτό (γεν./αιτ.) kendi
’κιδεν ουκί<οὐχί
μασχαρόταςαστεία, αστεϊσμοί maskara/masḫara
νουνί͜ειςσκέφτεσαι
όντεςόταν
οπίσ’πίσω
ούλ’όλοι
παρακάθι͜ασυναθροίσεις, ολονυχτίες
πόνι͜απόνοι
τραγωδίαςτραγούδια
υείαυγεία
χ̌ειμωγκονί’χειμώνα (γεν.)
χ̌έρ’χέρι
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr