Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Ο Θεόν εδέκε σε

Τα ποντιακά του ΤσανάκαληΤα ποντιακά του Τσανάκαλη

Στιχουργοί: Χρήστος Παναγιωτίδης

Συνθέτες: Γιάννης Τσανάκαλης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανάκαλης, Νίκος Παυλίδης


Ο Θεόν εδέκε σε
ούλα̤ τ’ εμορφίας
Για να τυρα̤ννί͜εις
τ’ εμόν την ψ̌ην

Χαΐναινα είσαι
και ξάι ’κι πονείς
Και -ν- εμέν τον μαύρον
πολλά τυρα̤ννί͜εις

Άμον πεταλούδα
πετάς σα τσ̌ιτσ̌έκια
Φτερουγί͜εις και πας
αδά κι ακεί
Πρόσεξον, πουλόπο μ’,
τα φτερά σ’ σωρεύουν
ατότε θα έν’ χ̌ειμωγκονί’

Ζαρωτά τερεί με
και τσ̌οάπ’ ’κι δί’ με
Καλατσ̌εύ’ ατεν
κι αλλού τερεί

Έλα ας ενούμες
να ’φτάμε οσπίτ’
Γινάτινα μ’ είσαι,
ψηλά μη τερείς

Πολλά τσ̌αλιμόπα
και νάζι͜α ευτάς με
Παλληκάρ’ θαρρώ
είμαι κι εγώ
Κάποτε, πουλόπο μ’,
τα καιρούς αλλάζ’νε
Θα θες και ’κι θα θέλω εγώ

Έρθαν κι ανταμούνταν
κι ατός σπίγγ’ το χ̌έρ’ν ατ’ς
Κι ας σην εντροπήν ατ’ς
κοκκινίζ’

Άμον ελαφόπα
πηδούν σην χλόην
Άμον τα πουλόπα,
κλαδίν σε κλαδίν

Στρών’νε τα τραπέζι͜α,
στρών’νε τα χορόντας
και η λύρα παίζ’ και τραγωδούν
Πάν’ σην εκκλησίαν
και στεφανούνταν
ευτυχισμένοι ατείν’ να ζουν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
ακείεκεί
άμονσαν, όπως, καθώς
ανταμούντανανταμώνουν
ατείν’αυτοί
ατεναυτήν
ατόςαυτός
ατότετότε
ατ’ςαυτής, της
γινάτιναπεισματάρα, ξεροκέφαλη inat/ʿinād
δί’δίνει
εδέκεέδωσε
ελαφόπαελαφάκια
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εμορφίαςομορφιές (πληθ. τα), ομορφιάς (γεν. τη)
έν’είναι
ενούμεςενωνόμαστε
εντροπήνντροπή
έρθανήρθαν
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
ζαρωτάστραβά
καλατσ̌εύ’μιλάω/ει, συνομιλώ/ει, συζητώ/άει keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
’κιδεν οὐκί<οὐχί
ξάικαθόλου
οσπίτ’σπίτι hospitium<hospes
ούλα̤όλα
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πουλόπαπουλάκια
πουλόποπουλάκι
σπίγγ’σφίγγω/ει
στεφανούντανστεφανώνονται
στρών’νεστρώνουν, ζεύουν
σωρεύουνμαζεύουν, συγκεντρώνουν σωρεύω
τερείκοιτάει
τερείςκοιτάς
τραγωδούντραγουδάνε
τσ̌αλιμόπαναζάκια, σκέρτσα çalım
τσ̌ιτσ̌έκιαλουλούδια çiçek
τσ̌οάπ’απόκριση, αναφορά cevap/cevāb
τυρα̤ννί͜ειςτυραννάς, ταλαιπωρείς
’φτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
φτερουγί͜ειςφτερουγίζεις
χ̌ειμωγκονί’χειμώνα (γεν.)
χ̌έρ’νχέρι
χαΐναινασκληρόκαρδη, άκαρδη hain/ḫāʾin
χορόνταςχοροί (ονομ. τα), χορούς (αιτ.)
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8070 | Albums/Singles: 1245 | Συντελεστές: 1616 | Λήμματα: 14013
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr