Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Δύο κορτσόπα έμορφα

Χοροί & Τραγούδια της Μαύρης ΘάλασσαςΧοροί & Τραγούδια της Μαύρης Θάλασσας

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Kerim Aydin, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης


Δύο κορτσόπα έμορφα
χλωρόν χορτάρ’ θερίζ’νε
Εκάτσαν κι αναπάουνταν
για τον άντραν νουνίζ’νε

Χόπα, χόπα κι άλλο χόπα,
σην καϊτέ μ’ απάν’, κορτσόπα
Ντώστεν και τα ποδαρόπα
ους να ξημερών’, κορτσόπα

Ο εις είπεν και την άλλεν
’αμώ τ’ εσά τα τράντα
Κι άλλε -ν- εκλώστεν λέει ατεν
«Έπαρ’ το σ̌κύλον άντραν»

Χόπα, χόπα κι άλλο χόπα,
σην καϊτέ μ’ απάν’ κορτσόπα
Ντώστεν και τα ποδαρόπα
ους να ξημερών’, κορτσόπα

Δύο κορτσόπα έμορφα
γελούν και μασχαρεύ’νε
Ατά ν’ αντρίζ’νε ’κ’ επορούν
στέκ’νε και τοουσ̌εύ’νε

Χόπα, χόπα κι άλλο χόπα,
σην καϊτέ μ’ απάν’ κορτσόπα
Ντώστεν και τα ποδαρόπα
ους να ξημερών’, κορτσόπα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άλλεάλλη
άλλενάλλη
αναπάουνταναναπαύονται
αντρίζ’νεαντρίζουν, παντρεύουν, παντρεύονται
απάν’πάνω
ατάαυτά
ατεναυτήν
εκάτσανκάθισαν
εκλώστενγύρισε, επέστρεψε
έμορφαόμορφα
έπαρ’πάρε (προστ.)
επορούνμπορούν
εσάδικά σου/σας
θερίζ’νεθερίζουν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καϊτέμελωδία, μουσική σύνθεση, μουσικός σκοπός kayde
κορτσόπακοριτσάκια
μασχαρεύ’νεαστειεύονται, διακωμωδούν maskara/masḫara
νουνίζ’νεσκέφτονται
ντώστενχτυπήστε (προστ.)
ουςως, μέχρι
ποδαρόπαποδαράκια
στέκ’νεστέκουν
τοουσ̌εύ’νεμαλώνουν με κπ, διαπληκτίζονται, παλεύουν dövüşmek
τράντατριάντα
χόπαχαρωπά, ζωηρά (επιφώνημα χορού) hoppa (ονοματοποιητική λέξη «ήχος παιδιού που πηδά»)
Σημειώσεις
Μελωδία γνωστή σε όλη την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (Karadeniz)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr