Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η Μαρία θέλ’ ν’ αντρίζ’

Οράματα και τάματαΟράματα και τάματα

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Χρήστος Παπαδόπουλος


Η Μαρία θέλ’ ν’ αντρίζ’
ση σεβντάν ’κι ταγιανίζ’
Αγαπά έναν παιδάν
ας σ’ απάν’ τη μαχαλάν

-Μάνα, ας έν’ για την ψ̌η σ’
Μάνα, δος μας την ευχ̌ή σ’
-Άλλον τέρεν ν’ αγαπάς
Μετ’ ατόν χαΐρ’ ’κ’ ευτάς

Έλα, κόρη, σα καλά σ’,
ο παιδάς έν’ αβαράς
Όλη μέρα πέσκαν παίρ’
τη δουλείαν ξάι ’κι θέλ’

-Μάνα, ας έν’ για την ψ̌η σ’
Μάνα, δος μας την ευχ̌ή σ’
-Άλλον τέρεν ν’ αγαπάς
Μετ’ ατόν χαΐρ’ ’κ’ ευτάς

Έγκε με σο αχ̌ερών’,
είπε με «Είσαι τ’ εμόν!
Και αν ’κ’ έχομε και βίον
ίσως ρούζ’ μας το λαχείον»

-Μάνα, ας έν’ για την ψ̌η σ’
Μάνα, δος μας την ευχ̌ή σ’
-Άλλον τέρεν ν’ αγαπάς
Μετ’ ατόν χαΐρ’ ’κ’ ευτάς

Οικογένειαν θ’ ευτάει,
ση δουλείαν πα θα πάει
Θα τιζεύ’ πολλά παιδία
τη χαράς θα είν’ κλαδία

-Μάνα, ας έν’ για την ψ̌η σ’
Μάνα, δος μας την ευχ̌ή σ’
-Άλλον τέρεν ν’ αγαπάς
Μετ’ ατόν χαΐρ’ ’κ’ ευτάς
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αβαράςάεργοςavare/āvāre
αντρίζ’παντρεύει, παντρεύεται
απάν’πάνω
αχ̌ερών’αχυρώνας
βίοντο βιος, το σύνολο των ζωντανών που έχει στην ιδιοκτησία του κάποιος, η περιουσία κάποιου
δοςδώσε
δουλείανδουλειά
έγκεέφερε
είν’είναι (για πληθ.)
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έν’είναι
ευτάεικάνει, φτιάχνειεὐθειάζω
ευτάςκάνεις, φτιάχνειςεὐθειάζω
έχομεέχουμε
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
μαχαλάνγειτονιάmahalle/maḥalle
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ξάικαθόλου
παπάλι, επίσης
παιδάνπαιδί αγόρι
παιδίαπαιδιά
πέσκανκατάκλιση προ ύπνου, ξάπλα
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ρούζ’πέφτει, ρίχνει
ταγιανίζ’αντέχω/ειdayanmak
τέρενκοίταξε (προστ.)
τιζεύ’βάζω/ει στη σειρά, αραδιάζω/ειdizmek
χαΐρ’καλοσύνη, εύνοια, χρησιμότηταhayır/ḫayr
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr