Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

’Κ’ έτον έναν ’κ’ έταν δύο

Οράματα και τάματαΟράματα και τάματα

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Χρήστος Παπαδόπουλος


’Κ’ έτον έναν ’κ’ έταν δύο
τα κορτσόπα π’ αγαπώ
Έταν πέντε, έταν δέκα,
λογαρίαν ’κι κρατώ

Και η μάνα μ’ πάντα λέει με:
«Υιέ μ’ ντο είναι ντ’ ευτάς;
Χώρτσον και αγάπα είναν
τον Θεό σ’ αν αγαπάς!»

Ποίον ένα να χωρίζω;
Ποίον ένα ν’ αγαπώ;
Τον λόγο μ’ εδέκα σ’ όλα̤
και το λόγο μ’ θα κρατώ

«Νέπε» λέει με η μανίτσα μ’
«Τέρεν κι έλα σα καλά σ’!
Ένουμ’νε ρεζίλ’ σον κόσμον,
υιέ μ’, με τα παλαλά σ’»

Μάνα, πώς να γυναικίζω;
Πάντα ίδιον φαΐν;
Την ημέρα σα χωράφι͜α
και το βράδον σο μαντρίν

Μάνα, τρανόν το χατίρι σ’,
να χαλάν’ α’ ’κ’ επορώ
Θα τερώ και γυναικίζω
ὰμα -ν- τ’ άλλα πα τερώ
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
ὰμααλλάama/ammā
βράδονβράδυ
γυναικίζωβρίσκω γυναίκα, νυμφεύομαι
εδέκαέδωσα
είνανέναν, μία
ένουμ’νεέγινα
επορώμπορώ
έτανήταν
έτονήταν
ευτάςκάνεις, φτιάχνειςεὐθειάζω
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
κορτσόπακοριτσάκια
λογαρίανλογαριασμός
νέπεΕ! μωρέ
παπάλι, επίσης
παλαλάτρελά, τρέλες
τέρενκοίταξε (προστ.)
τερώκοιτώ
χαλάν’χαλάω/ει, καταστρέφω/ει
χατίριχάρη, σεβασμός, υπόληψηhatır/ḫāṭir
χωρίζωξεχωρίζω, ξεδιαλέγω
χώρτσονχώρισε, ξεχώρισε, ξεδιάλεξε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr