Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έρθες ας σην Γεωργίαν

Οράματα και τάματαΟράματα και τάματα

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Χρήστος Παπαδόπουλος


Έρθες ας σην Γεωργίαν
ας σον πόλεμον απέσ’
Και ντο είδανε τ’ ομμάτι͜α σ’
πέ’ τ’ αδέλφι͜α σ’ και μη κλαις

Σ’κώσον, Βάνια, το ποτήρι σ’
πίνουμε ένα ρακίν
Και τ’ αδέλφι͜α μουν να κλώσκουν
ας ευτάμε έναν ευχ̌ήν

’Νάσπαλον τα μαύρα χρόνι͜α
τέρεν, Βάνια, την κεντή σ’
Και ξερόν ψωμίν σον τόπο σ’
φά’ κι ελεύθερος να ζεις

Να χορτά͜εις έρθες πατρίδαν
και να χ̌αίρεται η ψ̌η σ’
Και σον χώμαν ντ’ εγεννέθες
να ’ίνεται το ταφί σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
εγεννέθεςγεννήθηκες
έρθεςήρθες
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμεεὐθειάζω
’ίνεταιγίνεται
κεντήεαυτός (ον.), εαυτό (γεν./αιτ.)kendi
κλώσκουνγυρίζουν, επιστρέφουν
μουνμας
’νάσπαλον(ανάσπαλον) ξέχασε
ομμάτι͜αμάτια
πέ’πες (προστ.)
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτωνrakı/ˁaraḳī
σ’κώσονσήκωσε (προστ.)
τέρενκοίταξε (προστ.)
φά’φάε (προστ.)
χορτά͜ειςχορταίνεις
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr