Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Άρρωστα μωρά

Οράματα και τάματαΟράματα και τάματα

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Χρήστος Παπαδόπουλος


Άρρωστα μωρά τερούνε
κι έναν βούκαν ψαλαφούνε
Κανείς σ’ ατά ’δέν ’κι φέρ’νε
σα ποδάρι͜α τουν να στέκ’νε

Κρούν’ και παίρ’νε οι τρανοί
και το θύμαν οι μικροί
Όθεν πας νεκροταφεία,
όθεν στέκ’ς καντήλ’ κερία

Θάνατος με τα κανόνι͜α
Άλλος αποθάν’ σα χ̌ι͜όνι͜α
Οι τρανοί σεΐρ’ τερούνε
και τα όπλα τουν πουλούνε

Κρούν’ και παίρ’νε οι τρανοί
και το θύμαν οι μικροί
Όθεν πας νεκροταφεία,
όθεν στέκ’ς καντήλ’ κερία

Ορφανά και φοβισμένα,
ας σ’ ανθρώπ’ς κυνηγημένα
Απομέν’νε πεινασμένα
με τα γούλας κρεμαμένα

Κρούν’ και παίρ’νε οι τρανοί
και το θύμαν οι μικροί
Όθεν πας νεκροταφεία,
όθεν στέκ’ς καντήλ’ κερία
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αποθάν’πεθαίνει
απομέν’νεαπομένουν
ατάαυτά
βούκανμπουκιά
γούλας(ον. πληθ.) λαιμοί, (γεν. εν.) λαιμούgula
’δέντίποτα
’κιδενουκί<οὐχί
κρεμαμένακρεμασμένα
κρούν’χτυπούν
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
παίρ’νεπαίρνουν
ποδάρι͜απόδια
σεΐρ’θέαμα πρόσφορο για διασκέδαση (τερώ σεΐρ: κοιτώ κάτι παραμένοντας αμέτοχος)seyir/seyr
στέκ’νεστέκουν
στέκ’ςστέκεσαι
τερούνεκοιτούν
τουντους
φέρ’νεφέρνουν
ψαλαφούνεζητούν, αιτούνται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr