Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Χάρε, εξέβες σο μεϊτάν’

Οράματα και τάματαΟράματα και τάματα

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Χρήστος Παπαδόπουλος


Χάρε, εξέβες σο μεϊτάν’
και κρατείς σο χ̌έρ’ καγάν’
Εσύ ’κι τερείς ψηλά,
μαναχόν σα χαμελά

Τ’ οσπιτόπα τ’ εφτωχά
έχ’νε όνειρα μικρά
Χάρε, εξέβες σο μεϊτάν’
και κρατείς σο χ̌έρ’ καγάν’

Παίρτς τ’ εργάτε το παιδίν
που ’κ’ εχόρτασεν ψωμίν
Παίρτς τη μάνας το γιαβρίν
που ’κ’ εχάρεν τη ζωήν

Χάρε, ’κι τερείς σειράν,
δί’ς καημούς και παίρτς χαράν
Παίρτς τ’ εργάτε το παιδίν
που ’κ’ εχόρτασεν ψωμίν

Βάλτς νισ̌άν’ το παλληκάρ’
τη μάνας το λαλαχ̌άρ’
Π’ έν’ τη άνοιξης κλαδίν
δικαιούται τη ζωήν

Χάρε, εσύ μανίτσαν ’κι έ͜εις,
τοι μανάδες πας και καί͜εις!
Βάλτς νισ̌άν’ το παλληκάρ’
τη μάνας το λαλαχ̌άρ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
βάλτςβάζεις, τοποθετείς
γιαβρίνμωρό, μικρό, παιδίyavru
δί’ςδίνεις
έ͜ειςέχεις
έν’είναι
εφτωχάφτωχά, φτωχικά
εχάρενχάρηκε
έχ’νεέχουνε
εχόρτασενχόρτασε
’κ’δενουκί<οὐχί
καγάν’δρεπάνι
’κιδενουκί<οὐχί
λαλαχ̌άρ’χαϊδεμένο, παραχαϊδεμένο
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μεϊτάν’πλατεία, αλάναmeydan/meydān
νισ̌άν’σημάδι, στόχος, αρραβώναςnişan/nişān
οσπιτόπασπιτάκιαhospitium<hospes
παίρτςπαίρνεις
τερείςκοιτάς
τοιτους/τις
χ̌έρ’χέρι
χαμελάχαμηλά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr