Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Χριστέ μ’, τσ̌ιζίν σα κρίματα

Οράματα και τάματαΟράματα και τάματα

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Χρήστος Παπαδόπουλος


Χριστέ μ’, τσ̌ιζίν σα κρίματα
σύρον και σ’ αμαρτίας
Και στείλον μας αδά ση γην
τ’ εσά τα ευλοΐας

Ας σα ψηλά εσύ ελέπ’ς
τη γης τα μαύρα χάλα̤
Τα δά̤κρα̤ και τα αίματα
και τη κοσμί’ τ’ εμπάλα̤

Μόνον Εσύ, Θεάνθρωπε
θα φέρτς δικαιοσύνην
Εσύ θα φέρτς ανάστασην,
Εσύ, Χριστέ μ’, κι ειρήνην

Μη στείλτς οργήν και άψιμον,
σ’χώρα, Θεέ μ’, τα ψ̌ήα
Σώσον αβούτο το λαό σ’
και την κληρονομία σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αβούτοαυτό
αδάεδώ
άψιμονφωτιά
δά̤κρα̤δάκρυα
ελέπ’ςβλέπεις
εμπάλα̤μπαλώματα
εσάδικά σου/σας
ευλοΐαςευλογίας, ευλογίες (πληθ. τα)
κοσμί’κόσμου
στείλονστείλε (προστ.)
στείλτςστέλνεις
σύρονσύρε, τράβα, ρίξε (προστ.)
σ’χώρασυγχώρεσε (προστ.)
τσ̌ιζίνγραμμή, αράδαçizgi
φέρτςφέρεις, φέρνεις
χάλα̤χάλια
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr