Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μανουσ̌άκι μ’

Οράματα και τάματαΟράματα και τάματα

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Χρήστος Παπαδόπουλος


Χα! Ελάτεν σον παρχάρ’,
βοσ̌κίζ’ έναν παλληκάρ’
Παίζ’ γαβάλ’ και τραγωδεί,
για ένα σεβντάν πονεί

Κόρη, είσαι ζιμπίλ’ τσ̌ιτσ̌άκ’,
σα τσ̌αΐρι͜α μανουσ̌άκ’
Λύουμαι άμον κερίν
για τ’ εσέν θ’ εβγαίν’ η ψ̌η μ’

Η ρομάνα σο κρενίν
πάει κρύον νερόπον δίν’
Τα μαλλόπα/μαλλία τ’ς λούζ’, χτενίζ’
κι έναν ψ̌όπον τυρα̤ννίζ’

Κόρη, είσαι ζιμπίλ’ τσ̌ιτσ̌άκ’,
σα τσ̌αΐρι͜α μανουσ̌άκ’
Λύουμαι άμον κερίν
για τ’ εσέν θ’ εβγαίν’ η ψ̌η μ’

Και το παλληκάρ’ σουμών’
τη ρομάνα ανταμών’
Δί’ ατον νερόν και πίν’
τη σεβντάν αθέ νεβζήν’

Κόρη, είσαι ζιμπίλ’ τσ̌ιτσ̌άκ’,
σα τσ̌αΐρι͜α μανουσ̌άκ’
Λύουμαι άμον κερίν
για τ’ εσέν θ’ εβγαίν’ η ψ̌η μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ανταμών’φέρνει σε επαφή, συνδέει, συναρμόζει, συναντάει
γαβάλ’φλογέραkaval/ḳawwāl
δί’δίνει
εβγαίν’βγαίνει
ζιμπίλ’(Hyacinthus orientalis) ζουμπούλι, υάκινθοςsümbül/sunbul
κρενίνξύλινος οχετός ύδατος, βρύση, κρήνη
λύουμαιλιώνω
μαλλόπαμαλλάκια
μανουσ̌άκ’μενεξές/βιολέταմանուշակ (manušak)<manafšak
νεβζήν’σβήνω/ει κτ
νερόποννεράκι
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
πίν’πίνει
ρομάναη παρχαρομάνα (κατ’ άλλη εκδοχή ως ρωμάνα: η γυναίκα υπήκοος της Ρωμανίας)
σουμών’σιμώνει, πλησιάζει
τραγωδείτραγουδάει
τσ̌αΐρι͜αλιβάδιαçayır
τσ̌ιτσ̌άκ’λουλούδιçiçek
τυρα̤ννίζ’τυραννάω/ει, ταλαιπωρώ/εί
χα!να!, ορίστε!, ιδού!
ψ̌ηψυχή
ψ̌όπονψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr