Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Όραμα Ποντίων

Οράματα και τάματαΟράματα και τάματα

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Χρήστος Παπαδόπουλος


Του Πόντου τ’ άγια χώματα
τ’ ομμάτι͜α μ’ αραεύ’νε
Τρέχ’νε μαύρα τα δα̤κρόπα μ’,
μαντίλι͜α τσ̌ουρουεύ’νε

Μουγκρίζ’ η μαύρη θάλασσα,
κλαίν’ τα θαλασσοπούλι͜α
Κλαίνε ντ’ επεχωρίγανε
με τα ποντιοπούλι͜α

Σον Πόντον ένας αετός
ευτάει πολλά φωλέας
Γεννά τα αετόπουλα
σα ανταρτοφωλέας

Τρανύν’, ανδρών’ και γαλουκίζ’
όρκον ατά θα δίν’νε
Ο Πόντον όλον και το Καρς
τ’ εμέτερα θα είναι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανδρών’ανδρώνει
αραεύ’νεψάχνουν, αναζητούν, γυρεύουνaramak
ατάαυτά
γαλουκίζ’γαλουχεί
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
δίν’νεδίνουν
εμέτεραδικά μου/μας
επεχωρίγανεαποχωρίστηκαν
ευτάεικάνει, φτιάχνειεὐθειάζω
ομμάτι͜αμάτια
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
τρανύν’μεγαλώνω/ει
τρέχ’νετρέχουν
τσ̌ουρουεύ’νεσαπίζουν κτ, αποσυνθέτουν κτ, φθείρουν κτçürümek
φωλέαςφωλιές (ονομ.πληθ.), φωλιάς (γεν. ενικού)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr