Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η τρυγόνα

Ποντιακό Γλέντι Νο1Ποντιακό Γλέντι Νο1

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Ακεί πέρα σ’ ορμανόπον
η τρυγόνα, η κορώνα
έστεκεν κι εποίν’νεν ξύλα,
η τρυγόνα, η κορώνα

Η τρυγόνα με τ’ αντζία,
η τρυγόνα, η κορώνα
Πάει σ’ ορμάν, ευτάει τσατσία
Η τρυγόνα, η κορώνα

Η τρυγόνα με τ’ ορτάρι͜α,
Η τρυγόνα, η κορώνα
Πάει σ’ ορμάν, ευτάει χορτάρι͜α
Η τρυγόνα, η κορώνα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακείεκεί
αντζίαπόδια, μηροί
εποίν’νενέκανε, έφτιαχνεποιέω-ῶ
ευτάεικάνει, φτιάχνειεὐθειάζω
κορώνα(ή κορόνα) κουρούνα, μτφ. προσφώνηση γυναίκας (για γυναίκα που χήρεψε), μτφ. καημένηκορώνη
ορμανόπονδασάκιorman
ορτάρι͜αμάλλινες κάλτσεςἀορτήρ
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
τσατσίαξεροκλάδια θάμνων, φρύγανα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr