Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Αραεύω σε, πουλόπο μ’

Ελάτε σον χορόν (και επιτυχίες)Ελάτε σον χορόν (και επιτυχίες)

Στιχουργοί: Γιώργος Σιδηρόπουλος

Συνθέτες: Γιώργος Σιδηρόπουλος

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιδηρόπουλος, Παναγιώτης Ασλανίδης


Αραεύω σε, πουλόπο μ’,
αραεύω σε -ν-
Όπου κέσ’ τερώ, πουλί μ’,
εσέν ελέπω σε -ν-

Και τερώ σε, ’κι τερείς με
Ωχ! Αηλί εμέν!
Αραεύω, ’κι αραεύ’ς με
Ντό να ’ίνουμαι-ν;

Τ’ ομμάτι͜α σ’ εγώ -ν- ελέπω
αλλού να τερούν
Έμπρι͜α σ’ είμαι και ’κ’ ελέπ’ς με
την καρδιά μ’ πονούν

Και τερώ σε, ’κι τερείς με
Ωχ! Αηλί εμέν!
Αραεύω, ’κι αραεύ’ς με
Ντό να ’ίνουμαι-ν;

Τα μαλλία απάν’ σ’ ωμία σ’
κρούν’ ελέπ’ ατα
’Κ’ έρχεσαι σα γόνατα μ’
εγώ να πλέκ’ ατα

Και τερώ σε, ’κι τερείς με
Ωχ! Αηλί εμέν!
Αραεύω, ’κι αραεύ’ς με
Ντό να ’ίνουμαι-ν;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
απάν’πάνω
αραεύ’ςψάχνεις, αναζητάς, γυρεύεις aramak
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύω aramak
ατααυτά
ελέπ’βλέπει/βλέπω
ελέπ’ςβλέπεις
ελέπωβλέπω
έμπρι͜αμπροστά
’ίνουμαιγίνομαι
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κέσ’εκεί μέσα, προς τα εκεί κέσου<κεῖσ’<κεῖσε<ἐκεῖσε
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κρούν’χτυπούν
ομμάτι͜αμάτια
πουλόποπουλάκι
τερείςκοιτάς
τερούνκοιτούν
τερώκοιτώ
ωμίαώμοι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8070 | Albums/Singles: 1245 | Συντελεστές: 1616 | Λήμματα: 14013
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr