Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ αδέλφι͜α

Ελάτε σον χορόν (και επιτυχίες)Ελάτε σον χορόν (και επιτυχίες)

Στιχουργοί: Βασίλης Ροδόπουλος

Συνθέτες: Βασίλης Ζαζόπουλος

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιδηρόπουλος, Στέλιος Χαλκίδης


Όλι͜α τη κοσμί’ άσ̌κεμα,
εχάθανε τα κέφι͜α
Χάρε, πώς ’κι κλαινίεσαι
όντας χωρί͜εις αδέλφι͜α

Αναμεσά σ’ αδέλφι͜α, μη!
Κανείς μη βάλ’ αχάντι͜α!
Θα έχ̌’ γεράν σην καρδίαν
ους να κλειδών’ τ’ ομμάτι͜α

Όλι͜α τη κοσμί’ έμορφα
επλέθυναν τα κέφι͜α
Απόψ’ χορεύ’νε τραγωδούν
και χ̌αίρουνταν τ’ αδέλφι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άσ̌κεμαάσχημα
αχάντι͜ααγκάθια
γεράνπληγή, τραύμαyara
έμορφαόμορφα
επλέθυνανπλήθυναν
έχ̌’έχει
εχάθανεχάθηκαν
’κιδενουκί<οὐχί
κλαινίεσαιστενοχωριέσαι μέχρι δακρύων
κοσμί’κόσμου
ομμάτι͜αμάτια
όνταςόταν
ουςως, μέχρι
τραγωδούντραγουδάνε
χ̌αίρουντανχαίρονται
χορεύ’νεχορεύουν
χωρί͜ειςχωρίζεις, ξεδιαλέγεις

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr